Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luna v. 37 2020

Skapad 2020-09-07 09:38 i 093451 Förskolan Vidar Stockholm Norrmalm
Förskola
Alfabetet och de yngsta

Innehåll

Inför undervisningstillfället

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Utifrån barnens intresse för böcker, sånger, ljud och ramsor vill vi introducera barnen för alfabetet och göra dem bekanta med alfabetet, bokstävernas ljudning och form, symboler och litteracy. 

 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Målet är att barnen ska bli nyfikna på och bekanta sig med alfabetet och bokstäver.Barnen utvecklar förmåga att känna igen bokstäver och vissa ljud och samtidigt får de höra ramsor, sagor och sånger.   

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Vi ska vara i matsalen vid sandlådan och alfabetet. Det ska vara 1 pedagog och 3 barn. Där ska vi sjunga alfabetssång 1 eller 2 gånger och peka på alfabetet. Sen ska vi läsa "Lilla ABC med Rut, Knut och Tjut". Titta på en polyglutt ABC-saga. Leka i sanden med bokstavsformer, där pedagogen benämner bokstäverna.  

 

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

 

Vad är det här? - pekar på alfabetet

 

Under processen, exempel på fråga: vad förstår du så här långt? 

Kan du visa en bokstav? - vid sandbordet

 

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

Kan du visa var är bokstäverna?

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: