👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tomtebobarnen Smultron grön Naturvetenskap och teknik

Skapad 2020-09-07 10:04 i Skederids förskola Norrtälje
Förskola
Vad händer i naturen när mörkret och kylan kommer

Innehåll

 

Innehåll

Vi kommer att arbeta Tomtebobarnen med fokus på naturvetenskap och teknik. 

 Vad händer i naturen när mörkret kommer.

 

1. MÅLOMRÅDE
 

1a. SYFTE – GENERATIV FRÅGA        

Varför blir det mörkt och kallt ?

1b: Mål ur lpfö-

förståelse för samband i naturen och dess kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra...

 

Förståelse för naturvetenskap, kunskap om växter och djur, samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

 

 

Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan


Att känna till sambandet med naturen är viktigt för människans överlevnad.

 

 

BARNENS INTRESSE, KUNSKAPER, ERFARENHETER och BEHOV

1c. BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE 

Barnen har ett stort intresse av att få kunskap om naturen och att vara ute i den.

 

 

 

Specifika mål

1d. BARNENS FÖRSTÅELSE

Att göra barnen medvetna om naturens kretslopp och att vi alla är en del av det.

1e. BARNENS FÖRMÅGOR

Barnens intresse  och förståelse  för naturvetenskap.

 

1f. BARNENS BEGREPP

Naturvetenskapliga begrepp. Lära om våra vanligaste växter vilda djur.

 

1g. FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

I vårt arbetslag arbetar vi utifrån att barn är kompetenta människor. Vi kommer att diskutera, reflektera och diskutera med hjälp av naturvetenskapliga begrepp. Vi kommer att stötta barnen och uppmuntra till utforskande enligt scuffhulding- teorin. Självklart ställer vi öppna frågor till barnen och med hjälp av reflektion och metakognitiva samtal hittar vi svaren tillsammans.

 

 

1h. FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS KUNSKAP OM ÄMNESOMRÅDET

Vi utvecklat våra kunskaper i kommunikation tillsammmans och hittar kunskap i litteraturen om vi behöver.

 

 

 

2. UTVÄRDERING

 

Hur vet vi att vi nått våra mål, när temat är avslutat? 

2a. KRITERIER

 Vi jobbar med matriser enligt nedan.

Påbörjad utveckling

Intresserad av naturen

En bit på väg

visar intresse av att prata om naturen

och väcka nyfikenhet

Måluppfyllelse

förstår att de är en del av naturens kretslopp

                    

 
   

 

 

 

 

 

2b. UTVÄRDERINGSSÄTT

Vi utvärdera veckovis och tänker Var  är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Reflektion med  och i arbetslaget. Vi inbjuder de andra grupperna med samma tema att redovisa för varandra för att göra det hela lite festligare.

 

 

 

 

3. AKTIVITETSPLAN

 

Hur ska vi börja? … och hur skulle vi kanske kunna fortsätta?

3a. STARTAKTIVITET

Vi börjar med att  vi hittar tomte familj under en stubbe i skogen.

 

 

Hur följer vi upp så att barnens idéer får påverka fortsättningen?

3b. FORMATIV UPPFÖLJNING

I diskussioner med barnen ser vi vad de är intresserade av utifrån boken och vilka behov de har.

 

Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

3c. LÄRANDEMILJÖ

➢ Sammanhang - vi väver ihop temat med det vi gör i vardagen. Vi skapar en miljö där barnen kan leka berättelsen om Tomtebobarnen
 Material och tekniker- vi visualiserar med hjälp av olika tekniker för att kunna få sagan så autentiskt som möjligt i vår miljö.
➢ Samverka, samarbeta, samlärande- vi jobbar utifrån gruppdiskussioner där vi samverkar med varandra. Vi jobbar med metakognitiva reflektioner tillsammans med barnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 ).

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18