Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Exempel taluppfattning och huvudräkning

Skapad 2020-09-07 10:16 i Snösätraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Taluppfattning, huvudräkning och uppställningar av de 4 räknesätten. Planering för kapitel 1 och 2 i Alfa matematik.

Innehåll

Tidsåtgång: v.36-41

 

Hur introduceras arbetsområdet?

Gemensam introduktion i klassrummet. Vi tittar i boken, pratar om vad som kommer att komma. Vad eleverna tror att det kommer att handla om. Vad eleverna kan sen innan och vad som kan vara lätt och svårt. 

Varje delavsnitt introduceras med tex spel, gemensam genomgång och exempel.

 

Vilka frågor ska undervisningen besvara / Vad ska eleverna kunna?

Eleverna ska stärka sina kunskaper och eventuellt lära sig nya metoder för huvudräkning.

De ska också bli säkrare på ett antal (nya) begrepp.

Ge metoder för problemlösning.

 

Vilka begrepp är centrala?

Siffra, tal, platsvärde, tallinje, udda tal, jämna tal, addition, subtraktion, term, summa, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, kvot.

 

Vad ska eleverna göra?

Räkna i böckerna, spela spel, EPA.

Diagnos för att testa sina svagheter som de sedan får träna vidare på.

 

Hur differentierar jag undervisningen för att passa olika behov hos eleverna?

Eleverna har från början gjort en lite test för att avgöra vilken nivå de ska räkna på i boken. Behövs det så finns det ytterligare både enklare och mer utmanade uppgifter. 

 

Hur skapar jag en språkutvecklande undervisning?

Genomgångar av olika begrepp och genom att eleverna tillsammans arbetar med ett antal utvalda uppgifter där de befäster sina kunskaper.

 

Hur visar eleverna sin kunskap?

Formativt i sitt arbete i klassrummet och summativt med ett test på slutet

 

 

(Centralt innehåll?

Positionssystemet.

 

 

Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal vid överslagsräkning och huvudräkning.

Taluppfattning och tals användning. Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer

Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: