👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matlagningsmetoder

Skapad 2020-09-07 10:36 i Obbola skola Umeå
Vi kommer att arbeta med enkla recept för att förstå olika matlagningsmetoder. Vi kommer också att ha ett praktiskt prov v 8 där ni visar mig att ni förstått hur man arbetar med dessa olika metoder rent praktiskt.
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Vi kommer att arbeta med enkla recept för att förstå olika matlagningsmetoder och begrepp inom detta. Vi kommer också att träna på att sätta ord på redskap och hur resultatet av matlagningen blir.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att planera och tillaga måltider för olika situationer och sammanhang. De ska också få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka resurser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma mål och resurser.

Centralt innehåll

Arbetsmoment

I undervisningen kommer vi att gå igenom några vanliga begrepp och ord för matlagning, som till exempel bryna, steka, sjuda, koka, och hur du använder ugnen.Vi kommer laga enklare recept för att lära oss olika metoder för matlagning. Vi kommer även träna vidare på hur recept kan läsas och följas och vi har ett praktiskt prov.

Detta krävs av dig

Du skall aktivt lyssna och delta vid genomgångar och visa kunskaper i uppgift som du lämnar in.

Läsa recept och öva på de olika matlagningsmetoder vi använder oss av.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap kunskapskrav år 4-6

F
-->
-->
-->
1. Måltiden
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
2. Livsmedelsanvändning
Har ännu ej nått godkänd nivå.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
3. Arbetsprocess
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet också med tanke på hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet också med tanke på hälsa,ekonomi och miljö.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet också med tanke på hälsa ekonomi och miljö.