Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

À l'école - Franska år 7 ht 20

Skapad 2020-09-07 10:53 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du får lära dig att ställa frågor och prata om din skoldag utifrån ditt schema. Du lär dig också mer om skolan i Frankrike.

Innehåll

Syfte

Du skall få lära dig att uttrycka dig muntligt om din vardag i skolan samt visa din förståelse av lästa texter.

Konkreta mål

 • Du lär dig klockan
 • Du lär dig skolämnen
 • Du lär dig ord och fraser för att kunna berätta om din skoldag
 • Du lär dig att ställa enkla frågor
 • Du lär dig/ repeterar verben (avoir,etre och regelbundna -er verb)

Arbetsgång

Under lektionstid arbetar vi t ex med;

 • kapitel 2a +b+c   (läser texter, gör hörövningar, muntliga övningar)
 • övar dictée (jag läser på franska och du skriver på franska)
 • verbövningar
 • förbereder/övar muntlig konversation
 • ser strömmande program
 • praktiska lekar/övningar

Läxor/hemarbete;

 • Vi har läxor till torsdagar - ta för vana att alltid lyssna hemma till texten som vi jobbar med.
 • Mer detaljerad planering och info kring läxor finns i classroom

 

Bedömning v 43

Muntlig förmåga - samtala

 • i slutet av arbetsområdet spelar du in/eller redovisar för mig en konversation där du ställer egna frågor om skoldagar/schema och besvarar andras frågor.

Läsförståelse

 • I slutet av arbetsområdet visar att du har förstått innehållet i texterna i kap 2a och 2b.

 

Reflektion

Vad är du mest nöjd med i ditt arbete?
Har du märkt att du gör framsteg - hur märker du det?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9

Matriser

M2
Utvecklingsmatris Moderna språk (samtala)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
att delta i samtal
Du deltar inte i samtalet.
Du besvarar frågor med ett eller några få ord. Du ställer någon enkel följdfråga.
Du svarar med enkla, kortare meningar. Du ställer några egna frågor.
Du svarar med hela meningar. Du ställer egna frågor och hittar på nya saker att säga eller fråga om.
att använda ord/uttryck
klockan Veckodagar skolämnen ställa frågor
Du använder några av de ord/uttryck vi jobbat med.
Du använder flera av de ord/uttryck vi jobbat med.
Du använder många av de ord/uttryck vi jobbat med.
Du använder de flesta av de ord/uttryck vi jobbat med.
att bygga meningar
Du startar dina meningar på liknande sätt. Ibland saknar dina meningar verb, vilket påverkar begripligheten.
Du gör korta meningar men i huvudsak korrekta meningar.
Du försöker binda ihop satser och meningarna blir i huvudsak korrekta
Du binder ihop satser och stycken på olika sätt, med olika bindeord. Du påbörjar meningarna på olika sätt.
att uttala och fånga melodin
Du har svårt med uttalet vilket gör det svårt att förstå
Du gör en del uttalsfel, vilket ibland försvårar begripligheten. Din intonation ligger långt ifrån målspråkets (t.ex. låter det svenskt eller entonigt)
Du gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten. Din intonation påverkas till viss del av svenskan.
Du har ett korrekt uttal. Din intonation närmar sig målspråkets.
att tala med flyt
Du letar ofta efter ord och gör långa pauser.
Du tvekar ofta.
Du tvekar vid enstaka tillfällen. Du kan rätta dig själv.
Du har bra flyt med naturliga pauser. .
att använda grammatik
avoir/être/er-verb
Du behärskar ännu inte grammatiken.
Du försöker använda den grammatik vi gått igenom.
Du använder dig av den grammatik vi gått igenom. De fel som görs stör inte förståelsen.
Du använder dig av ny grammatik. Du gör få grammatiska fel.
att använda strategier
Du saknar strategier. Du förblir tyst. Du pratar svenska eller engelska.
Du använder gester. Du letar efter ord i andra språk och försöker använda dem på ett sätt som passar i franska.
Du använder det ordförråd du har och olika strategier för att få fram ditt budskap.

M2
Bedömningsmatris - delar av kunskapskraven i Moderna språk (samtala-läsförståelse)

E
C
A
Förmågan att uttrycka sig i samtal och visa språklig säkerhet
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmågan att välja och använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Läsa och förstå
Eleven kan förstå det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det huvudsakliga i nnehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det helheten och uppfatta väsetliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Visa förståelse
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Eleven visar sin förståelse genom att i översiktligt redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: