👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rutans årshjul - språk

Skapad 2020-09-07 11:01 i Förskolan Stallaholm Essunga
Förskola
Babba gillar SPRÅK. Genom Babba kommer barnen få följa med på många olika språkupplevelser.

Innehåll

Varför? (Syfte)

Vi vill att barnen ska utveckla ett stort ordförråd och komma vidare i sin språkutveckling.

 

 

 

Vart ska vi? (Mål)

Utöka barnens språkliga förmåga.

 

 


Vad och hur ska vi göra? (Genomförande)

Babba kommer att finnas med som en röd tråd genom hela fokusområdet språk. Vi använder oss utav böcker/sagor, sånger, rim & ramsor och tecken som stöd (TAKK) för att utvidga barnens språkförmåga. Vi kommer att arbeta digitalt genom b.la. Polyglutt. Även använda oss av konkret material t.ex. språkpåsar.

 

 

 

Hur dokumenterar vi?

Vi dokumenterar via Unikum. Även dokumentation på väggen så att barnen själv kan titta på.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18