Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering musik år 9: Pop-och rockhistoria

Skapad 2020-09-07 11:46 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Musik
När du lyssnar på musik på nätet genom ex Spotify eller Tidal finns det hur mycket musik som helst i olika genrer att ta del av. Du har all världens musik ett knapptryck bort. Så har det inte alltid varit för i takt med att musiken utvecklades så hängde även tekniken på och därför kan du nu lätt lyssna på i stort sett vad du vill när du vill. Men vet du var den populärmusik vi lyssnar på, nu på 2020- talet, har sina rötter? Under veckorna 35-43 kommer du att få veta mer om hur rock-och popmusiken började och har utvecklats fram till vår tid. Hur tror du musiken kommer att vara om 50 år till?

Innehåll

 

 

Material

Du kommer att få lyssna på musik, se film samt spela låtar från olika årtionden. Du kommer att få delge dina tankar och synpunkter i de diskussioner vi har tillsammans i klassen.

 

Examination

 • Du kommer att få ett  skriftligt prov
 • Genom ett uppspel av låtarna vi tränat.

 

Mål

Du ska kunna höra skillnad på de olika genrerna och kunna redogöra för olika kännetecken för musikstilarna. Samt kunna återge, berätta om, vilken betydelse de haft i samhället och när de olika genrerna uppstod. Du ska kunna spela/sjunga några av genrerna på ett instrument.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  E 9
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: