Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slavery and the Civil Rights Movement in the USA

Skapad 2020-09-07 12:00 i Vallhamra skola Partille
Under det här projektet ska vi läsa och lyssna till ögonvittnesskildringar från slaveritiden i USA. Vi ska också läsa texter om och av Martin Luther King Jr. Syftet med arbetsområdet är att få en historisk inblick i slaveriet och medborgarrättsrörelsen i USA. Vi ska träna på den skriftliga förmågan genom att skriva egna olika texter. Vi tränar även på den muntliga förmågan genom att samtala om och diskutera de texter vi läser.
Grundskola 8 – 9 Engelska
HT 20

Innehåll

 

Mål

När vi är klara med arbetsområdet skall du kunna:

 • visa att du förstår texter och filmer genom att delta i diskussioner och skriva egna texter om det material du tagit del av
 • göra en presentation och samtala om en person inom ämnesområdet
 • samtala, diskutera och resonera om händelser, platser, personer etc. som är typiska för medborgarrättsrörelsen och slaveritiden i USA

Det här ska vi göra:

 • läsa texter och se filmer och filmklipp om slaveriet och medborgarrättsrörelsen, till exempel genom att  lyssna på ett av världens mest kända tal "I Have a Dream" av Martin Luther King.
 • samtala om och diskutera det material vi tagit del av
 • göra en egen presentation av en känd person som vi läst om under projektet
 • skriva en text kopplat till en film med egna reflektioner kring ämnesområdet  

Bedömning

Innehåll

 • om din muntliga och skriftliga produktion ger uttryck för en vilja att använda språket för att förmedla ett innehåll
 • om innehållet är fylligt
 • om ämnet är utförligt behandlat eller om eleven bara ytligt behandlar ämnet
 • om det eleven producerar är informativt, personligt och även engagerande

Språk

 • om språket är sammanhängande och strukturerat
 • om språket är anpassad till syftet
 • begriplighet - förmågan att uttrycka ett budskap klart och tydligt
 • flyt - ledighet, variation och säkerhet 
 • i vilken grad eleven har strategier att lösa språkliga problem
 • vokubulär och idiomatik (ordförråd och språket låter som "naturlig" engelska)
 • meningsbyggnad i text - förmåga att binda samman satser och meningar till en helhet
 • korrekthet ( stavning, ordval och grammatik)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: