Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känn på litteraturen - läsprojekt: 9A+9B HT 2020 v.41-46

Skapad 2020-09-07 12:10 i Domnarvets skola Borlänge
Läsprojekt som utgår från läromedel "Känn på litteraturen".
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under fyra veckor kommer du att läsa en klassiker (en skönlitterär bok kopplat till Litteraturhistoria) och jobba med reflektionsfrågor kring det du läst - både skriftligt och muntligt. Du får tid på lektionerna att läsa och reflektera, men eftersom det krävs att du läser ett visst antal sidor i veckan för att kunna klara av de frågor som ges, kanske du måste läsa lite på HEL och/eller hemma också. Vi inleder arbetsområdet med en föreläsning av den tidsepok klassikern tillhör.

Innehåll

Arbetssätt

Du kommer att:

 • läsa ett förutbestämt antal sidor i veckan, till fredagarna
 • besvara reflektionsfrågor som tillhör avsnittet skriftligt
 • diskutera din bok i grupp
 • läsa en del på HEL eller/och hemma. Tänk på att det är väldigt viktigt att ha hunnit läsa det antal sidor som står angivet till varje vecka! 

 

9A:  Frankenstein - eller den moderne Prometheus

Did I request thee, Maker, from my clay

To mould me man? Did I solicit thee

From darkness to promote me?

Sidor att läsa:

v.42 fredag 16/10:  Förord + s.13-64

v.43 fredag 23/10: s.65-112

v.45 fredag 6/11: s.113-158

v.46 fredag 13/11: s.159-203 + Efterord

 

9B: Kejsarn av Portugallien

Sidor att läsa:

v.42 fredag 16/10:  Förord + s.7-75 [Lättläst version: s.5-37]

v.43 fredag 23/10: s.79-149 [Lättläst version: s.38-92]

v.45 fredag 6/11: s.153-204 [Lättläst version: s.93-122]

v.46 fredag 13/11: s.205-224 [Lättläst version: s.123-158]

 

Tidsplan

v.41

ons 7/10: (9B ORIENTERING kl.10.00)

 • Introduktion Känn på litteraturen (9A Frankenstein: eller den moderne Prometheus/9B Kejsarn av Portugallien)
 • Kort genomgång av litteraturhistoria - tidsepokerna (Litteraturhistoria - En kort överblick över epokerna)
 • Utdelning av böcker
 • Utdelning av reflektionsfrågor till del 1 av boken 
 • Föreläsning av tidsepoken boken tillhör

fre 9/10:

 • Power Point (se Uppgift): om tidsepoken, författaren, boken
 • Läs boken

v.42

mån 12/10: 

 • Läsning av boken
 • Kort, muntlig diskussion i slutet av lektionen - om karaktärerna

ons 14/10: 9B UTVECKLINGSSAMTAL 

 • Läsning av boken
 • Kort, muntlig diskussion i slutet av lektionen - 9A reflektionsfrågor 1-3+5

fre 16/10:

 • Diskutera reflektionsfrågorna till v.42 i grupp
 • Besvara reflektionsfrågor: 9A nr.4, 6, 7 9B nr.1, 5, 7
 • Utdelning av reflektionsfrågor till v.43 av boken

v.43

mån 19/10:

 • STARTUPPGIFT: Muntlig diskussion : Att vara i beroendeställning
 • Läsning av boken + ANTECKNA viktig information

ons 21/10: 

 • Läsning av boken + ANTECKNA viktig information
 • Kort diskussion i slutet av lektionen: 9A nr. 2, 3, 5, 6 9B nr.2, 4, 5, 7

fre 23/10:

 • Diskutera de skriftliga reflektionsfrågorna till v.43 i grupp
 • Besvara reflektionsfrågor: 9A nr.1, 4, 7 9B nr.1, 3, 6
 • Utdelning av reflektionsfrågor till v.45 av boken

v.44 HÖSTLOV

v.45

mån 2/11: 

 • STARTUPPGIFT: Muntlig diskussion : Ondska - Godhet
 • Läsning av boken + ANTECKNA viktig information

ons 4/11: 

 • Läsning av boken + ANTECKNA viktig information
 • Diskussion i slutet av lektionen: 9A nr. 1,3, 5, 6 9B nr.3, 4, 6, 7

fre 6/11:

 • Diskutera de skriftliga reflektionsfrågorna till v.45 i grupp
 • Besvara reflektionsfrågor: 9A nr. 2, 4, 7 + Koppla exempel från boken till den litterära tidsepoken Romantiken 9B nr.1, 2, 5 Koppla exempel från boken till den litterära tidsepoken Magisk Realism och Naturalism
 • Utdelning av reflektionsfrågor till v.46 av boken

v.46

mån 9/11: 

 • STARTUPPGIFT: Muntlig diskussion : Normalitet - Galenskap - Genialitet?
 • Läsning av boken + ANTECKNA viktig information

ons 11/11: 

 • Genomgång av NP sv - Delprov A (muntligt): strategier för läsning, presentation, diskussion, samt sammanfattning av diskussion. Vi arbetar med en gemensam text och genomför provet tillsammans.
 • Ev.läsa boken + anteckna

fre 13/11:

 • Diskutera reflektionsfrågorna till v.45 i grupp
 • Besvara reflektionsfrågor: 9A nr. 4, 5 + Diskutera budskapet, koppla till exempel  i och citat ur boken OCH koppla till egna erfarenheter / 9B nr.1, 4, 7 + Diskutera budskapet, koppla till exempel  i och citat ur boken OCH koppla till egna erfarenheter
 • EXTRA: 9A Gör en beskrivning av antingen Victor Frankenstein eller Varelsen / 9B Gör en beskrivning av antingen Jan Andersson i Skrolycka eller Klara Fina Gulleborg "Klara Gulla"

 

Examination och Bedömning

 1. Dina muntliga och skriftliga reflektioner utifrån reflektionsfrågorna i Känn på litteraturen och de avslutande skrivuppgifterna kopplade till den litterära tidsepoken, budskapet i boken, samt dina egna erfarenheter.

Uppgifter

 • Power Point Selma Lagerlöf, Kejsarn av Portugallien + (Magisk) Realism, Naturalism, Modernism

 • Power Point Frankenstein + Romantiken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Betygsmatris Läsprojekt Känn på litteraturen

F
E
C
A
Läsa med flyt
Bedöms utifrån de skrivna reflektionsfrågorna.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Bedöms utifrån de skrivna reflektionsfrågorna.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Bedöms utifrån de skrivna reflektionsfrågorna.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Bedöms ev. utifrån de skrivna reflektionsfrågorna.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Bedöms utifrån de skrivna reflektionsfrågorna.
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Bedöms utifrån de skrivna reflektionsfrågorna.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningar
Bedöms utifrån de skrivna reflektionsfrågorna.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Ge omdömen om & bearbeta text
Bedöms ev. utifrån de skrivna reflektionsfrågorna.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala & diskutera
Bedöms ev. utifrån den muntliga diskussionen i grupp.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: