Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serier bild, svenska och sva

Skapad 2020-09-07 12:28 i Särskolan Stenungsund
Grundsärskola 7 – 9 Bild Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer arbeta med serier på flera olika sätt. Du kommer få läsa serier, diskutera med klasskamrater, planera och göra egna serier. Du kommer lära dig flera begrepp och ämnesspecifika ord.

Innehåll

I undervisningen kommer vi att: 

- Läsa serier 

- Prata om vad som kännetecknar en serie 

- Arbeta med ämnesspecifika ord som: tankebubbla, pratbubbla, skrikbubbla, textruta, bakgrund, förgrund, kontur, skiss,  

Vi kommer bedöma din förmåga att:  

- Göra bilder till en serie med olika tekniker och material 

-  Kombinera text och bild 

- Använda ämnesspecifika ord på rätt sätt 

- Läsa och förstå serier 

- Skriva egna serier 

- Skriva med läslig handstil 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Bl
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sva
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sva
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel seriebilder och illustrationer till text.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text, till exempel serier och film.
  Bl  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild för att, till exempel, samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser
  Bl  7-9
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sva  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sva  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg
  Sva  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande och informativa bilder och i att arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
  Bl  E 9
 • Dessutom bidrar eleven till att kombinera bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar.
  Bl  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
  Bl  E 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
  Bl  C 9
 • Dessutom kombinerar eleven bilder med text och ljud så att de olika delarna till viss del samspelar.
  Bl  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i enkla omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
  Bl  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
  Bl  A 9
 • Dessutom kombinerar eleven bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar väl.
  Bl  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i välutvecklade omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
  Bl  A 9
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
  Sv  E 9
 • Eleven kan med visst flyt läsa texter från olika genrer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan med flyt läsa texter från olika genrer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
  Sva  E 9
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
  Sva  E 9
 • Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
  Sva  E 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
  Sva  E 9
 • Eleven kan med visst flyt läsa texter från olika genrer.
  Sva  C 9
 • Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte.
  Sva  C 9
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
  Sva  C 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sva  C 9
 • Eleven kan med flyt läsa texter från olika genrer.
  Sva  A 9
 • Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.
  Sva  A 9
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
  Sva  A 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sva  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: