Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

lika, förstora, förenkla och förtydliga

Skapad 2020-09-07 12:31 i Slaka skola Linköping
Grundskola 5 Bild
Du ska få prova på att rita lika stora bilder och därefter förstora bilden. Vi kommer att komma in på hur man ritar en rörelse. Sedan kommer vi att gå in på hur man kan förenkla och förtydliga bilder.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

 • Prova på olika sätt att skapa en bild så lik en annan som möjligt.
 • Prova på att förstora en bild
 • Träna på att rita djur som rör sig och hur man förtydliga en rörelse.
 • Prova på att tydliggöra och förenkla saker i en bild.

 

 • Uppgifterna presenteras vi lektions tillfället.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
förstora, förtydliga mm.

Rubrik 1

E
D
C
B
A
Bildframställning Förmåga att • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **enkelt** bildspråk och **delvis genomarbetade** uttrycksformer så att budskapet framgår.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **utvecklat** bildspråk och **relativt väl genomarbetade** uttrycksformer så att budskapet framgår.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **välutvecklat** bildspråk och **väl genomarbetade** uttrycksformer så att budskapet framgår.
Förmåga att • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **i huvudsak** fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på **ett i huvudsak fungerande** sätt.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **relativt väl fungerande och varierat sätt** för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på **ett relativt väl fungerande** sätt.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **väl fungerande, varierat och idérikt sätt** för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på **ett väl fungerande** sätt.
Förmåga att • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,
Eleven kan också ge **enkla** omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan också ge **utvecklade** omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan också ge **välutvecklade** omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: