Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 2 Geometri Matteborgen 5A

Skapad 2020-09-07 14:11 i Kyrkskolan Flen
Pedagogisk planering som utgår från Matteborgen 5a. Behandlar momenten Stora tal, Geometri, Decimaltal, Vikt och volym, Temperatur och diagram
Grundskola 5 Matematik
I kapitel 2 kommer vi jobba med Geometri och du ska i detta kapitel kunna: Räkan ut rektangelns area, använda enheterna cm2 och m2 för area, använda enheterna meter, kilometer och mil samt förstå och använda skala.

Innehåll

Mål för eleven (vad ska jag kunna)

I kapitel 2 utvecklar du förmågan att:

 • räkna ut en rektangels area
 • använda enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter för area
 • använda enheterna meter, kilometer och mil
 • förstå och använda skala
 • Kunna förklara följande ord: area, omkrets, kvadratcentimeter (cm2) , kvadratmeter (m2), kilometer, mil och skala.

Arbetssätt / Undervisning

 • Gemensamma genomgångar. 
 • Praktiska övningar enskilt och i grupp.
 • Arbete med problemlösning ensam, tillsammans och med hela klassen.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5A. 
 • Repeterande matteläxor.
 • Diagnoser till varje kapitel, för att se vad varje elev behöver arbeta vidare med. 
 • Matteprov på alla kapitel.

Bedömning

Bedömningen sker under lektionerna i samtal med pedagogen och efter dina resultat på diagnoserna och provräkningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 5A kap2 Geometri

Du kan

Räkna ut en rektangels area
Behöver öva mer
I nivå
Över nivå
Du har förmåga att:
Använda enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter för area
Du har förmåga att:
använda enheterna meter, kilometer och mil
Du har förmåga att:
Förstå och använda skala
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: