👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden HT 2020 - Humlorna

Skapad 2020-09-07 14:17 i Källbyängars förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi på humlor känner oss som en familj och tar hänsyn på varandra, hjälpa varandra, tycker om att leka och lära oss nytt varje dag, vi upptäcka naturen och årshjulet med hjälp av Babblarna.

Innehåll

Valda mål:

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheternaMålkriterier; målet är uppfyllt när:

 • barnet känner sig tryggt i gruppen
 • visar sina känslor
 • väntar på sin tur
 • acceptera ett stopp och använda stopp
 • hjälper varandra i olika situationer
 • barnen börjar använda TAKK och språket mer

 

Metod: 

 • pedagoger är närvarande i gruppen, bekräftar barnen och är förebilder
 • turtagning i samlingen
 • ökat självförtroende genom att lära känna varandra ( namnlekar, gruppsamhörighet)
 • se varje barn individuellt, barn och vuxna tar hänsyn till varandraPlanerade insatser:

 

 • Karlstadmodellen: Babblarna ( språk, gymnastik, dans, sång, böcker) 
 • TAKK - Tecken: Veckans tecken ( äta, sova, leka…)
 • kompisböcker
 • upptäcka världen i närområdet
 • årshjulet: höst, halloween, lucia, jul, vinter
 • Barnkonventionen: boken “ Ett eget namn”
 • regelbundna sångsamlingar med olika metoder
 • användning av appar: Polyglutt & SVT barn
 • estetiska aktiviteter
 • dramatisering med hjälp av handdockor
 • gymnastik, rörelse och dans med Babblarna

Metodval för reflektioner:

 

 • Dokumentation via ipad och skriftligt (Unikum) men också väggdokumentation (direkt tillgänglig för barn och vårdnadshavare)
 • observation
 • diskussion i arbetslaget
 • feedback från barn och vårdnadshavare

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18