Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur - gemensamma upplevelser

Skapad 2020-09-07 14:20 i Ängslyckans förskola Kristianstad
Vi undersöker och funderar vad vi vet om Naturen.
Förskola
Vi har valt att jobba med tema Naturen eftersom vår verksamhet bygger på vistelse utomhus både i naturen och på vår gård. Vi utgår från vad som fascinerar, lockar och intresserar barnen utifrån våra gemensamma upplevelser i naturen. Äpplet blev ett stort intresse för barnen, därför valde vi att forska vidare kring äpplen.

Innehåll

Mål och syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska naturen under alla årstiderna. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att t.ex. göra olika experiment, skapa med återbruksmaterial och vistas i vår omgivning så ger vi barnen möjlighet att utveckla och lära sig mer om naturen. Vi utgår från våra gemensamma upplevelser.

Under vårt arbete med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta, samtala och reflektera (enskilt och i grupp), utmanas i sitt sociala samspel och att värna samt respektera saker i sin omgivning.

Våra metoder

De metoder vi kommer använda oss av är följande:

Experiment av olika slag.

Vi utgår ifrån barnens spontana lek i vardagen och tillför naturmaterial in till avdelningen.

Vi låter barnen upptäcka naturen med alla sina sinnen.

Vi låter barnen vara med och skapa olika saker av återbruksmaterial.

Vi samtalar mycket om naturen och det som tillhör naturen.

Vi observerar vad barnen gör och samtala om för att kunna följa barnens intresse under temats gång. Vi planerar sedan vidare för att ge barnen nya utmaningar och tillfällen att utforska i olika sammanhang.

Dokumentation

Vi kommer att använda oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra vårt lärande och driva temat framåt.

Vi kommer att använda oss av barnens lärlogg för att dokumentera det vi upplever och lär, tillsammans och enskilt.

 

Vi gör en dokumentationsvägg inne på avdelningen för att lättare se vart projektet vandrar under tidens gång.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: