Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering 2 Mullvaden

Skapad 2020-09-07 14:35 i 181371 Förskolan Gullängen Stockholm Farsta
Förskola
Temat Hållbar framtid hjälper barnen att bli mer medvetna om hur viktigt det är att sköta om sig själv och vår värld. Vad händer med våra kroppar, havet, naturen om vi inte är rädda om dom?

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

Tema Hållbar framtid

Syftet med Temat Hållbar framtid är att hjälpa barnen att bli mer medvetna om hur viktigt det är att sköta om sig själv och vår värld. Vad händer med våra kroppar, havet, naturen om vi inte är rädda om dom? Vi börjar med vår närmiljö skogen, i skogen upptäckte barnen att det var väldigt skräpigt. Där hittade barnen lösningar på hur vi ska arbeta för att få en renare värld. Utifrån detta har barnen valt ett eget projekt att arbeta och forska vidare kring. 

Projektbeskrivningen görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Genom att formulera vad vi ska göra, varför vi ska göra det och hur vi ska komma dit ger vi barnen större möjligheter till en djupare förståelse av målområdet. 

 

Projektfråga:

Kan jag göra något åt min framtid?

 

Läroplansmål och WKI:

Vi utgår från följande läroplansmål: 

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och  samtala om naturvetenskap och teknik, förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material  och redskap.
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

Hållbar utveckling bör genomsyra större delar av verksamheten. Vi arbetar utefter ett årshjul där Hållbar utveckling kommer in i alla olika fokusområden.

Projektbeskrivning:

 

VAD: Barnen arbetar med egna projekt som värnar om miljön och tar reda på fakta om djur och växter i naturen. Vi utgår ifrån barnens tankar, idéer och fantasi, där de skapar olika projekt så som skräpsamlarrobotar, skräpsamlarcyklar, växter och insekter.

VARFÖR:

Efter några besök i skogen har barnen reagerat på hur skräpigt det är. De pratar om hur synd det är om alla djuren i skogen och att det inte går att leka i skogen. Hur kan vi hjälpa till för att djuren i skogen ska ha det bra? Här får barnen möjlighet att utveckla en förståelse för sina egna och andras handlingar. Allt levande som djur insekter och växter är beroende av varandra och påverkar varandra.  

 HUR:

Vi inleder vårt tema Hållbar Framtid genom att prata om vad Hållbar framtid betyder. Vi delar upp begreppen Hållbar och Framtid,
barnen funderar över vad det kan betyda. Vi pratar om skogen, vilka bor i skogen? vad finns det i skogen och hur ser det ut i
"vår skog"
Vad händer när vi skräpar ner? Vem tar hand om vilda djur i skogen när de skadar sig på glas?
Barnen väljer egna projekt som de tycker är viktiga för att göra något åt sin framtid.
Barnen är indelade i smågrupper där varje grupp har projektarbete två gånger i veckan.

Barnen pratar om hur de ska göra för att hjälpa till och hur de ska skapa för att få en hållbar framtid. De kommer på egna projekt så som att skapa saker som håller rent i naturen och i deras miljö. Skräpsamlarskateboard är ett exempel. Vi tittar på fakta filmer om vatten, skogen och olika kretslopp. Barnen får jobba helt utifrån sitt eget intresse och sedan ser vi pedagoger till att de får dela med sig till varandra av vad de har skapat och lärt sig, vilket berikar barnens lärande. Barnen får använda olika material och tekniker, för att bygga ihop sina projekt, alla får göra på sitt eget sätt, vi pedagoger erbjuder olika material och barnen får inspireras av sina kamraters materialval och skapande. Vi jobbar med retoriklekar för att utmana barnen i att våga tala inför varandra och kunna dela med sig om vad de har lärt sig under projektets gång. 

 
 
  •  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: