Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering Myggan

Skapad 2020-09-07 14:35 i 181371 Förskolan Gullängen Stockholm Farsta
Förskola
Vi ska undersöka djuren med våra olika sinnen och med våra kroppar. Barnen ska få möjlighet att skapa en relation till djuren.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

Tema "hållbar framtid"

Projekt "vår närmiljö" ( djuren som bor i starrmyran)

Barnen ska få möjlighet att  bekanta sig med sin närmiljö. Utifrån barnens intresse har vi valt starrmyran. Starrmyran är en gemensam plats för oss på myggan och som alla barn är bekanta med, alla barn känner till platsen. Vi möts där tillsammans och delar våra erfarenheter och nyfikenhet.

 

 

Projektfråga:

Vad gör djuren i starrmyran?


Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål:

"nyfikenhet, kreativitet och lust att lära"

"förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld"

"förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla processer och fysikaliska fenomen"

 Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

Vi kommer arbetat med att få projektet tydligt och levande på vår avdelning, vi har skapat ett projektbord. Där kommer barnen och pedagoger duka upp material utifrån vårt projekt. Bordet kommer vara förändligt utifrån barnen, där ska barnen få möjlighet att undersöka och utforska. Varje fredag kommer vi att reflektera tillsammans med barnen om vad vi gjort och arbetat med kring projektet. 

 

 


Projektbeskrivning:

VAD: Barnen kommer få möjlighet att bekanta sig med sin närmiljö, barnen kommer att få möjlighet att skapa sig en förståelse för sin omvärld, djur och natur. Vi vill att barnen ska få möjlighet att upptäcka genom alla sina sinnen. Genom att gå till starrmyran och bekanta oss med djuren så kommer det att öppna upp för barnens tankar och funderingar. Vi kommer att planera för och iscensätta undervisningssituationer som väcker barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi kommer att försöka fokusera på ett djur i taget. Det första djuret barnen visat intresse för är tuppen. 

 

VARFÖR: Barnen har visat ett stort intresse för djur och natur, barnens vårdnadshavare har även de berättat om barnens nyfikenhet för djur. Vi är nyfikna på att se hur djuren bor och vad de gör i starrmyran. Vi använder oss av flera olika ingångar till kunskap genom att kombinera bild och verbalt språk. Starrmyran erbjuder en miljö som väcker nyfikenhet, tankar och reflektioner. Det uppstår samspel och samarbete mellan barnen och tillsammans uppnår det ny kunskap och nya insikter. Vi vill även ta till vara på vår närmiljö. Vi vill att barnen ska få en förståelse för att djuren bidrar till vår framtid. Djuren och barnen är vår framtid och vi måste tillsammans ta hand om varandra. V i är nyfikna på att se vad djuren gör i starrmyran, vi vill skaffa kunskap om djuren. När tuppen gal, pratar den då med oss???

 

HUR: Två till tre ggr i veckan kommer vi att besöka starrmyran i mindre grupper. Vi har gjort en temaväska tillsammans med barnen som barnen packar och tar med sig när vi går till starrmyran, detta för att få en rödtråd mellan förskolan och starrmyran. Väskan innehåller djur, bilder på djur, en bok och barnens egna bilder som det tagit i starrmyran. Bilderna och väskan kommer bli en länk till det gemensamma utforskandet. Vi dukar även upp lärmiljöerna så att barnen ska få en nyfikenhet kring projektet. Vi har också dukat upp ett bord på vår avdelning som alltid ska vara levande och en mötesplats för barnen att undersöka och reflektera tillsammans kring projektet. Vi kommer att dela upp barnen i mindre grupper så att vi kan ta tillvara på alla barns utveckling och lärande. Vi kommer att arbeta utifrån ett projicerandearbetssätt. Barnen kommer att med hjälp av sina kroppar att undersöka miljöer och olika material. Vi kommer att involvera vårdnadshavarna, när de går till starrmyran eller en annan park med djur så kan de fotografera djuren och ta med till förskolan. Vi kommer att utmana barnen med olika frågor, olika sätt att undersöka och att samarbeta kring problemlösningar. Barnen kommer  undersöka med olika estetiska uttrycksätt så som sång, dans, musik och arbeta med olika material så som lera, vatten och skapande material. 

 

 
 
 
 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: