👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion

Skapad 2020-09-07 15:02 i Håksbergs förskola Ludvika
Introduktion till förskolan.
Förskola
Här beskriver vi introduktionen till förskolans utbildning.

Innehåll

 

Var är vi?

Syftet med introduktionen är att barn och föräldrar ska känna sig trygga med pedagoger, miljö och andra barn som de möter när de tar del i vår utbildning.

Vi skickar ut ett brev till vårdnadshavarna i samband med att de fått placering där det finns inbjudan till introduktion till förskolan, telefonnummer och tider för första dagen.  Vi har papper utskrivna i samband med första dagen där vi bland annat informerar om rutiner vid sjukdom, schematider, nötförbud.

Vid första introduktionstillfället med barn och vårdnadshavare ägnar vi  tiden åt att bekanta oss med lokaler och lekmaterial i förskolan. Vi delar ut blanketterna "hjälp oss att hjälpa" och vid behov "specialkost".

Från och med andra tillfället deltar barn och vårdnadshavare i utbildningen.

 

Vart ska vi?

Vi ska ge likvärdig introduktion till utbildningen oavsett vilken avdelning barnet erbjudits plats. 

Viktig information som samtliga föräldrar ska ta del av under introduktionen: 

* Schematider för barnet är vårdnadshavares arbetstider + restid. alternativt 15-timmars schema för arbetssökande samt föräldralediga med syskon. I dagsläget 8:15-13:15 alt. 9:00-14:00. Schema lämnas in via appen Tieto.

* Vid sjukdom eller annan frånvaro anmäls detta via sms till avdelningen. Heldagsfrånvaro ska även anmälas via appen Tieto. Dagen innan barnet återkommer till utbildningen skall detta meddelas senast 14:00 till avdelningen.

* Tomgångskörning förbjuden utanför förskolan.

* Avdelningarna är sammanslagna på morgonen från öppning. I dagsläget går Tellus över till sin avdelning vid 7:00 medan Solen och Stjärnan fortsätter vara sammanslagna till 7:30.

* Avdelningarna är sammanslagna på eftermiddagen fram till stängning. Stjärnan och Solen har sammanslagning från 15:30  och Tellus kommer över till sammanslagningen kl 15:30 (måndag och fredag) alternativt 16:00 (tisdag, onsdag och torsdag).

* Måltider: frukost serveras 7:30 på varje avdelning, lunchen serveras 11:00 på Stjärnan och Solen, 11:15 på Tellus. Mellanmål serveras ca 14:10 på varje avdelning.

 

Målet är att barnen och deras vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga i förskolan. De ska under introduktionen få information om utbildningen och lära känna både den och alla barn och personal på avdelningen. 


Hur gör vi?

Vi hälsar på och uppmärksammar barnet när det kommer till förskolan. Med hjälp av dagsschema tydliggörs utbildningens rutiner för dagen. Pedagogerna på avdelningarna har rutinscheman som gör det tydligt vem som gör vad och vi pedagoger fördelar oss i rummen för att kunna dela in barnen i mindre grupper för aktivitet och lek. När vi fördelar oss i mindre grupper kommer undervisningstillfällen erbjudas utifrån de planeringar som finns på avdelningen. Inom utbildningens rutiner ges barnen, efter ålder och mognad, inflytande på innehållet i utbildningen och undervisningen. Barnen har genom deras intressen inflytande över lekmiljöns utformande. 

Dessa processer dokumenteras genom att vi med ipad tar kort, filmar, genom observationer och genom reflektion i så väl arbetslagen på avdelningen som det stora arbetslaget på förskolan.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18