👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext och muntlig presentation

Skapad 2020-09-07 15:08 i Malmaskolan Uppsala
Skriva faktatext
Grundskola 5 Svenska
Vi ska arbeta med muntlig presentation av faktatexter med hjälp av Powerpoint. Vi går igenom hur en faktatext är uppbyggd och hur man söker information. Vi kommer också att gå igenom hur en presentation är uppbyggd och du ska få träna på att skriva en egen presentation i Powerpoint . Du kommer också att få en enkel grundkurs i Powerpoint.

Innehåll

Mål:

 • Utveckla din förmåga att skriva faktatexter med tydligt innehåll och struktur.

 • Öka din förmåga att söka efter relevant information kring det du talar om.

 • Lägga till bilder till din text som förstärker budskapet.

 • Träna på att presentera en faktatext muntligt.

Bedömning
Du kommer fortlöpande få feedback från både din lärare. Vi avslutar området med att du tillsammans med en kompis eller ensam förbereder en presentation. Du bedöms med hjälp av matrisen. 

Uppgifter

 • Ladda upp din Power-point här

 • Lämna in din digitala presentation (Powerpoint) här.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva faktatext

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skriva texter
Eleven behöver fortsätta träna för att utveckla innehållet och strukturen i sina texter.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Skrivregler
Eleven behöver fortsätta träna för att bli säkrare på skrivregler - stavning och skiljetecken.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Muntlig redogörelse
Eleven behöver fortsätta träna för att bli säker på att genomföra muntliga redogörelser med inledning, tydligt innehåll och avslutning.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Källor
Eleven behöver fortsätta träna på att söka, välja ut och sammanställa fakta.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Kombinera text och bild
Eleven behöver fortsätta träna på att kombinera text med olika estetiska uttryck.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.