👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt sagor och fantasi

Skapad 2020-09-07 15:34 i Vintrosa förskola Örebro
Vi undersöker och experimenterar med vatten i de olika formerna vatten snö och is.
Förskola
I sagornas fantastiska värld kan allt hända. Allt finns i sagor, språk, matematik, fantasi och lek. Barnen kan till exempel förvandlas till superhjältar med goda egenskaper för att stärka gruppen och sitt eget jag, en bra ingång till undervisning av normer och värden men även barns inflytande.

Innehåll

NULÄGE

På rävlyan röd/blå är det 25 barn i åldrarna 4-5år. Vi känner att gruppen behöver stärkas både på individ och gruppnivå, så början av terminen vill vi lägg extra fokus på Normer och värden, samt barns inflytande. Att introducera ett projektarbete som går i sagornas värld ger barnen en chans att på ett fantasifullt sätt få inflytande i sin utbildning.

BRAINSTORMING MED BARNEN

Vi har observerat och pratat med barnen vid till exempel mellanmålsbordet och kommit fram till olika superhjältekrafter, och även pratat om vad de är bra på vid samlingar. Vi har pratat om vad sagor är:

"Sånt som är spännande och läskigt."

"Man kan titta på dem och lyssna på dem"

"Det finns inte på riktigt, det är påhittat."

"De finns på tv:n och i böcker."

SYFTE

Att utgå från barnens intressen och fantasier för att sedan hitta olika vägar och mål med undervisningen där det lustfyllda lärandet ska stå i fokus. Syftet är att utmana barnens tänkande kring många olika ämnesområden och sammanväva dessa i undervisningen.

METOD

Vi börjar med att prata om sagor, superkrafter, fantasi i samtal med barnen på olika sätt. Starten på projektet blir att en räv kommer på besök, för vad skulle väl passa bättre när barnen faktiskt går på en avdelning som heter just Rävlyan. Denna räv kommer att vara med när vi jobbar med den planerade undervisningen av projektet, men självklart är det meningen att projektet ska vara synligt och genomsyra hela dagen på förskolan. Barns inflytande ska ha en självklar roll under projektets gång.

PROCESS

Barnen är i hög grad delaktiga i hur projektet utvecklas genom att vi uppmärksammar deras intressen och anpassar innehållet efter det. Under projektets gång dokumenterar vi på olika sätt och fångar upp barnens egna tankar och idéer. 

MÅL UR LÄROPLANEN

Se koppling ur läroplanen nedan.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation, observationer samt intervjuer och samtal med barn.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18