👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

katamaranens projektuppstart 2020

Skapad 2020-09-07 15:44 i 133291 Förskolan Tullstugan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar/perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. I den här perioden - Södermalms projektuppstart 2020 - 2021 är det dags för förskolan att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möten med naturen". Här läggs grunden till årets undervisning och utforskande.

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med 

                                                                                                                                                                                                            

BARNS MÖTE MED NATUREN HT-20

Vårdnadshavare har skickat in en bild på barnens möte med naturen. Sen har barnen fått berätta för sina kompisar om projektuppdraget, i en stor grupp eller liten grupp. Efteråt så har det blivit diskussioner och samtal kring det. Ibland så har samtalen varit korta och ibland långa.

De är intresserade och ställer frågor om det som de undrar över. Visar hänsyn och respekt för varandra.

Här får barnen lära sig att hålla i ett samtal själva, våga vara den som står i centrum, få självkänsla och bli uppmärksammad bl.a. Att få bli sedd och lyssnad, det är viktigt.

 

 

Vi i förskolan vill ge barnen hopp om en möjlig och visa på kreativt nygörande och nytänkande. 
Vi vill 

• ge barnen en känsla av att vi, alla människor, kan påverka vår egen framtid.

• låta barnen uppmärksamma natur, växtlighet, djurliv, sol, vind och vatten.

• låta barnen få använda många uttryckssätt såsom, naturvetenskap, digitalisen och estetik.

 

 

 

 

 
Så här använder vi lärloggar: 

Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan. Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning) med ett syfte där barnens lärande blir synligt.

När en Lärlogg för grupp publiceras blir den synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.

I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18