Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud

Skapad 2020-09-07 18:31 i Ellaparks förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Vi arbetar med vårt värdegrundsarbete tillsammans med Hjärtrud. Med hjälp av Hjärtrud vill vi skapa en vi-känsla där barnen känner sig trygga, glada och värdefulla.

Innehåll

Vad ska läras ut?

Vi vill att barnen ska utveckla sin självkänsla, identitet och sitt självförtroende.

Vi vill att alla barn ska utveckla en tillit till sin egna förmåga och våga utmana sig själva. 

Vi tycker att det är viktigt att barnen känner en gemenskap och trygghet i gruppen och utvecklar en förmåga att fungera enskilt och i grupp. Vi kommer arbeta med hur vi är en bra kompis och att vi behandlar varandra med respekt.

Varför?

Vi vill att barnen ska lära sig att respektera varandra, visa hänsyn och visa hur viktigt det är att vara omtänksam.  

Vi vill att barnen ska förstår sitt egna värde och kunna uttrycka och förmedla sina känslor och visa respekt för andras känslor.

Vi vill att barnen ska känna att de blir sedda och hörda och att de duger precis som de är. 

Vi vill att det enskilda barnet utvecklar en trygghet hos sig själv såväl som i gruppen och lär sig vikten av att kunna kommunicera, hantera och uttrycka känslor och lösa olika konfliktsituationer.

  

Hur ska undervisningen genomföras?

 • Genom diskussioner i hel/halvgrupp på samlingar, under de pedagogiska måltiderna och under barnens lekstunder.
 • Genom sånger, samarbetsövningar och gruppstärkande lekar.
 • Genom att vara närvarande pedagoger som är delaktiga i barnens lekar och på så sätt också ge stöd i barnens sociala samspel. 

Hur ska reflektionen tillsammans med barnen organiseras?

Dokumentationen kommer att finnas tillgänglig på vår gemensamma plattform Unikum och på avdelningen. dokumentation för barnen kommer även att finnas i hallen, på vår nya svarta vägg för tankar och reflektion. 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 För hela gruppen och i mindre uppdelade grupper.

Av vem? 

Alla pedagoger har ett ansvar att dokumentera och reflektera. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: