Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och lekro Hagen vt-21

Skapad 2020-09-07 18:47 i Storhaga förskola Säter
Skapa trygghet och gemenskap på avdelningen
Förskola
Varje barn, vårdnadshavare och pedagog, ska känna sig trygga och känna gemenskap i en miljö som är bra för lek och lärande.

Innehåll

Vår barngrupp

14 barn födda 2017.

Några av barnen är nya i barngruppen och några kommer från andra avdelningar. Pedagogerna är nya för några av barnen.

 

SYFTE

att barnen ska lära känna varandra och oss pedagoger.

att vi ska hitta bra struktur och rutiner så att alla ska känna sig trygga, ha roligt och känna gemenskap här på förskolan.

att alla barnen ska känna att de tillsammans skapar en grupp där man tar hänsyn till varandra och respekterar varandra.

att alla barn ska känna sig välkomna och bli sedda.

GENOMFÖRANDE

Vi gör aktiviteter där vi lär känna varandra.

Vi delar in barnen i mindre grupper vid olika aktiviteter och skapar bra rutiner för ett lugn i lärmiljöerna

Vi pratar om hur man är en bra kompis och utgår från barnkonventionen

Vi pratar med barnen om det uppstår konflikter.

Vi ger barnen tid, exempelvis vid påklädning.

Vi jobbar med att hålla ljudnivån nere.

Vi ser till att vi har bra föräldrakontakt.

Vi Pedagoger är närvarande, stöttar och vägleder barnen.

DOKUMENTATION

Genom unikum dokumenterar vi både för egen del samt för att kunna delge vårdnadshavare om hur vi arbetar för att skapa trygghet, studiero och gemenskap.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: