Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baserad på NORDEN åk 5

Skapad 2020-09-07 18:51 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering för ämnesområdet Norden
Grundskola 4 – 6 Geografi
Ett arbete om Norden

Innehåll

Syfte - varför vi ska arbeta med det här området.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i Norden

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Centralt innehåll - det här är målet/målen med undervisningen.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6:

 • De nordiska natur­  - och kulturlandskapen.

 • Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

 • De geografiska huvuddragen i Norden med namn och läge.

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och
  samtala om geografi.

Arbetssätt - det här ska vi göra:

 • Se på filmer om de nordiska länderna

 • Ha genomgångar, läsa och samtala om Nordens geografi, olika naturtyper och utbredningen av Nordens befolkning.

 • Söka fakta och bearbeta olika texter om länderna.

 • Använda kartboken och arbeta med namngeografi i Norden.

Bedömning - Det här ska du ha lärt dig

 

 • känna till var i Norden människorna lever
 • kunna förstå och resonera kring natur- och kulturlandskap, hur de formas och påverkas.
 • känna till vilka naturresurser som finns i Norden och hur de påverkar samhället.
 • kunna använda kartor av olika slag och använda en kartbok.
 • känna till Nordens geografi.
 • ha en grundläggande förståelse för hur Nordens klimat är.
 • kunna göra enkla jämförelser och dra enkla slutsatser.
 • kunna förklara viktiga begrepp som t.ex fjord, skärgård, klimat, naturtillgång.

Matriser

Ge
Bedömningsmatris Geografi 4-6. Riktad mot Kunskapskrav år 6.

Ännu ej tillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Förmåga att inhämta fakta
Du har grundläggande kunskaper
Du har goda kunskaper
Du har mycket goda kunskaper
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt
Föra resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur
Enkla resonemang och till viss del underbyggda
Utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda
Välutvecklade resonemang och väl underbyggda
Beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap,
Enkla samband
Relativt komplexa samband
Komplexasamband
Undersöka omvärlden och använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt kring Sveriges, Nordens och Europas namngeografi
Med viss säkerhet
Med relativt god säkerhet
Med god säkerhet
Resonera kring hållbar utveckling och ge förslag på på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen
Enkla och till viss del underbyggda förslag
Utvecklade och relativt väl underbyggda förslag
Väl utvecklade och väl underbyggda förslag
Resonera om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ge förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras
 • Ge  E 6
Enkla och till viss del underbyggda förslag
Utvecklade och relativt väl underbyggda förslag
Väl utvecklade och väl underbyggda förslag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: