Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering i svenska åk 1, 20/21

Skapad 2020-09-07 19:28 i Skinnefjällsskolan Härryda
Läsa och skriva i år 1
Grundskola 1 Svenska
Läsårsplanering i svenska åk 1, 20/21

Innehåll

Arbetsområdets mål:

Det här ska du lära dig:

Alfabetet: Vad bokstäverna heter, hur de ser ut och hur de låter.

Forma bokstäverna på rätt sätt.

Känna igen ordbilder som vi arbetat med.

Skriva enkla meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt.

Läsa och förstå enkla meningar.

Berätta inför en liten grupp.

Lyssna när andra berättar. 

Samtala om texter vid högläsning och koppla innehållet till egna erfarenheter.

 

Undervisning

Vi kommer att jobba med:

Alfabetet: Bokstävernas utseende, namn och ljud.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Handstil, att forma bokstäverna. 

Skriva ord och meningar förhand och på dator/ipad.

Lässtrategier (ordbilder, ljuda, ta hjälp av bilder).

Språkets struktur (stor/liten bokstav, mellanrum och punkt).

Meningar, vad är en mening, vad är ett ord.

Se på "Livet i bokstavslandet", sjunga sånger, rim och ramsor.

Högläsning och boksamtal

Samtala och lyssna i samlingsringen, vid genomgångar, grupparbeten och vad någon berättar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: