Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röda tråden Hagen vt-21

Skapad 2020-09-07 19:20 i Storhaga förskola Säter
Skapa trygghet och gemenskap på avdelningen
Förskola
Vi ska skapa sammanhang för barnen under dess tid på förskolan, även bygga förtroende och trygghet inför övergångar av olika slag.

Innehåll

Vår barngrupp

14 barn födda 2017.

Några barn är nya i barngruppen och några kommer från andra avdelningar. Pedagogerna är nya för några av barnen.

SYFTE

att det ska vara en likvärdig förskola.

att verksamheten ska vara trygg, rolig och meningsfull.

att barnen ska känna sig trygga med barn och pedagoger på hela förskolan

att vi har ett gemensamt förhållningssätt på förskolan

GENOMFÖRANDE

Vi samarbetar mellan avdelningarna.

Vi har ett gemensamt förhållningssätt på förskolan.

Vi har samtal med barn och vårdnadshavare höst och vårtermin.

Vi pratar med barnen om hur dagen ser ut och förbereder barnen inför övergångar mellan aktiviteter.

Vi använder bildstöd.

Vi jobbar med grön flagg- vad vi kan göra för en hållbar miljö.

Vi använder Unikum och Tempus som lärplattformer.

Vi Pedagoger är närvarande, stöttar och vägleder barnen.

 
DOKUMENTATION

Genom unikum dokumenterar vi både för egen del samt för att kunna delge vårdnadshavare om hur vi arbetar med röda tråden.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: