Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktutveckling - glasögon

Skapad 2020-09-07 23:11 i Victoriaskolan Grundskolor
Produktutveckling
Grundskola 6 Teknik
Från idé till skiss, ritning, modell ...

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

Koppla de mål ur Syfte och Centralt innehåll som behandlas under arbetsområdet.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att jobba både teoretiskt och praktiskt.

Vi ska arbeta med ritteknik och arbeta med målgrupp och behov.
Vi ska designa och tillverka glasögon till olika målgrupper
Ni ska träna på att ge varandra respons.

Bedömning

I detta arbetsområde bedöms din förmåga att:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Glasögon

E
C
A
Behöver förbättras
Dokumentation av idé, funktion, design och arbetsprocess.
Du har beskrivit din målgrupp och dess behov. Du har gjort en beskrivning av dina glasögons funktion och design. Du har beskrivit din arbetsprocess.
Du har utförligt beskrivit din målgrupp och dess behov samt redogjort för hur dina glasögon svarar mot behoven. Du har noga redogjort för funktion och design samt förklarat varför du har gjort dessa val. Din arbetsprocess är noga dokumenterad och lätt att följa.
Du har utförligt beskrivit din målgrupp och dess behov samt redogjort för hur dina glasögon svarar mot behoven. Du har noga redogjort för funktion och design samt fört ett fördjupat resonemang om varför du har gjort dessa val. Din arbetsprocess är tydlig och innehåller insikter om vilka val som fört ditt arbete och framåt och hur det hade kunnat utvecklats ytterligare.
Utarbetat ritning.
Du har gjort en enkel ritning utifrån en eller två vyer.
Du har gjort en skiss från tre vyer. Ritningen visar tydligt de olika delarna och designen.
Du har gjort en ritning från tre vyer. Ritningen visar mycket tydligt de olika delarna, designen samt mått, detaljer och extra funktioner.
Konstruktion av glasögonmodell.
Du har konstruerat en modell som till viss del följer den ritning du har gjort.
Du har konstruerat en modell som följer den ritning du har gjort. Du har under arbetets gång, vid något tillfälle, prövat eller omprövat dina val/reflekterat över dina val, vilket har fört arbetet framåt.
Du har konstruerat en modell som på ett tydligt sätt följer den ritning du har gjort. Du har under arbetets gång prövat eller omprövat dina val/reflekterat över dina val och självständigt valt handlingsalternativ som fört arbete framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: