Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetslagets veckoreflektion, Fyrklövern v36

Skapad 2020-09-08 06:48 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Emelie, Karin, Marie     

Vecka:36      

Mål- och kunskapsområde:  Normer och värden     

Nyfikenhetsfråga:  Vad, med vem och vart leker barnen?     

 

Barnets gör:

  Undersöker vad som flyter och sjunker, diskuterar och ställer frågor om likheter och olikheter.

Intresserar sig för teknik, som digitalkameran, projektorn. Vill gärna dokumentera och intresserar sig för varandra.

   

Pedagogerna tänker:

 Vi ser att barnen intresserar sig för många av våra miljöer och materialet. Det blir inte lika stort när man erbjuder en aktivitet.    

Analys/sammanställning lärande:

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

  Erbjuda mer material kring flyta och sjunka och nya grupper.

Uppmuntra barnen att använda digitalkameran mer och dokumentera   

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: