Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk samling

Skapad 2020-09-08 07:32 i Näsbygårdens förskola Kristianstad
Förskola
Pedagogisk samling som daglig återkommande aktivitet.

Innehåll

Vad:

Varje dag samlas barnen för att ha en pedagogisk samling tillsammans med oss pedagoger. Samlingen startar med en namnsång där vi uppmärksammar de barn och pedagoger som kommit till avdelningen.Vi går igenom vilken dag det är, hur dagen ser ut och äter frukt tillsammans. Under samlingens gång kommer vi använda oss av olika små aktiviteter som t.ex. sångpåsar, sånger med TAKK, mungympa med mera. 

 

Varför;

 Vi vill skapa en gemensam stund då alla barn är samlade tillsammans, vi vill att barnen ska få syn på sitt och andras namn. 

 Att varje barn blir sett och att barnen ser varandra i gruppen.

Samlingen är en gruppstärkande aktivitet för att öka sammanhållningen och skapa en "vi-känsla"

Barnen får möjlighet att träna på turtagning och att visa hänsyn för varandra, att få inflytande och känna delaktighet över sin dag på förskolan

Samlingen är återkommande; samma tid, varje dag, för att skapa kontinuitet och trygghet. Alla barn på avdelningen är delaktiga och alla pedagoger. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: