Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 2, Unidad 1

Skapad 2020-09-08 08:18 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska Moderna språk
Unidad 1a och 1b

Innehåll

Allmänt: Personlig information

Grammatik: Frågeord, boende, genitiv, perfekt, ser/estar, gustar, encantar, aburrir

Mål: Att skriva brev

 

Ordträning: https://quizlet.com/525991890/busco-amigos-flash-cards/

Uppgifter

 • Sammanfattning om Boris

 • Tarea final

 • Prov Unidad 1

 • Gustar, encantar, aburrir

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser; åsikter, känslor och erfarenheter.
  Mod  -
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  Mod  -
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, även via film och andra medier.
  Mod  -
 • Dialoger, intervjuer och samtal.
  Mod  -
 • Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion samt fasta språkliga uttryck, i det språk eleverna möter.
  Mod  -
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  Mod  -
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.
  Mod  -
 • Strategier som omformuleringar, frågor, och stödjande fraser för att lösa språkliga problem i samtal och skriftlig kommunikation samt för att delta i och bidra till samtal.
  Mod  -
 • Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal och intonation, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer, mot tydlighet och anpassning till syfte och sammanhang.
  Mod  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven väljer texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Mod  A
 • Eleven väljer texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Mod  C
 • Eleven väljer texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Mod  E
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
  Mod  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
  Mod  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  Mod  E
 • I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Mod  A
 • I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar. Dessutom väljer och använder eleven några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Mod  C
 • I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med ord, fraser och meningar. Dessutom väljer och använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Mod  E

Matriser

ModSpa Mod
Tarea final

+
++
+++
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

ModSpa Mod
Spanska 2, Unidad 1

PROV UNIDAD 1A

Ej tillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Ordkunskap, genitiv, futurum, gustar/encantar/aburrir
Eleven visar ej tillräckliga kunskaper.
Eleven visar tillräckliga kunskaper.
Eleven visar goda kunskaper.
Eleven visar mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: