Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 7-9

Skapad 2020-09-08 09:14 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Årshjul , idrott och hälsa, årskurs 7-9.

Innehåll

Tidsperiod: HT 20/ VT 21

 

Förmågor

  • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
  • Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
  • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  • Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

Augusti, September

Förmågor: 1, 2, 3 och 4

Centralt innehåll: Hälsa och livsstil, rörelse, utevistelse och friluftsliv.

Aktivitet: Orientering, samarbete.

Teori: orientering

 

Oktober

Förmågor: 1, 2 och 4

Centralt innehåll: Hälsa och livsstil, rörelse

Aktivitet: Fotboll, basket, innebandy, handboll, bollsport.

Teori: bollsporter

 

 

 

November, december

 

Förmågor: 1,2 och 4

Centralt innehåll: Hälsa och livsstil, rörelse.

Aktivitet: Hinderbana, redskap, gymnastik, dans.

Teori: förebygga skador och hygien

 

 

 

Januari, februari

 

Förmågor: 1, 2 och 4

Centralt innehåll: Hälsa och livsstil, rörelse

Aktivitet: Cirkelträning, kondition,  gruppdans, stationsträning.

 

 

 

 

Mars, april

 

Förmågor: 1, 2 och 4

Centralt innehåll: Hälsa och livsstil, rörelse.

Aktivitet: Konboll, bollekar.

Teori: vikten av fysisk aktivitet.

 

 

 

Maj, juni

 

Förmågor 1, 2, 3 och 4

Centralt innehåll: Hälsa och livsstil, rörelse, utevistelse och friluftsliv.

Orientering vid behov för åk 7-9.

Aktivitet: Samarbete, rörelse i olika miljöer utomhus, bollsporter, bollekar.

Teori: kondition, kost och hälsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Idh
Idrott och hälsa

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delta
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Takt och rytm
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Simma
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Mål & plan för träning
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Aktiviteter, hälsa & förmåga
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Anpassa friluftsaktiviteter
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientera sig
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Förebygga skador
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Nödsituationer
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: