👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök - NTA

Skapad 2020-09-08 09:23 i Björkås särskola Ludvika
Kemiförsök
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen
I den här NTA - lådan kommer eleverna att få undersöka fem pulver (ämnen) på olika sätt, för att i slutänden kunna lista ut vilka dessa är.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 

 • Olika metoder för att undersöka fasta ämnen (genom dina fem sinnen eller genom att tillsätta olika saker som t ex rödkålssaft)
 • Hur liknande ämnen (utseendemässigt) kan ha så olika egenskaper
 • Att tillsammans i gruppen dokumentera era kunskaper
 • Att kunna arbeta tillsammans i grupp och följa de säkerhetsregler som gäller vid kemiska experiment

 

Hur ska vi lära oss detta?

 

Genom att delta aktivt under lektionerna. Där kommer vi att arbeta tillsammans med att undersöka och dokumentera fem olika pulver (ämnen) som på håll ser snarlika ut. Genom att använda oss av våra sinnen samt olika tillsatser så ska vi lära oss skilja på de olika pulvren och försöka lista ut vilka pulver det rör sig om utifrån deras egenskaper.

 

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 

 • genomföra enkla undersökningar efter given planering. 
 • använda utrustningen på ett säker sätt.
 • samla på dig kunskaper om, för dig, okända kemiska ämnen genom att göra en förutsägelse, observera, beskriva och bidra till gruppens gemensamma dokumentation av de olika testresultaten. 
 • använda dina nya kunskaper i ett slutgiltigt ”test”. Genom att bidra med förslag till hur vi ska planera, undersöka och dokumentera tillsammans i gruppen för att lista ut vilket ett hemligt pulver är.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  4-6
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  4-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  4-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  NO  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  NO  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  A 6

Matriser

NO
NO grundsärskolan

Naturvetenskap i vardagen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
På väg
Eleven kan **medverka** i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet
På väg
Eleven kan **medverka** i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och **bidrar** till dokumentation av arbetet och resultaten
Eleven kan genomföra **enkla** undersökningar och sorteringar på ett **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten
Eleven kan genomföra **enkla** undersökningar och sorteringar på ett **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.

Ämnesspecifika begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
På väg
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.