Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritt broderi - landskapssömmar

Skapad 2020-09-08 09:22 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola 9 Slöjd
Vi kommer att arbeta med fria broderier med utgångspunkt i våra svenska landskapssömmar. Du väljer en landskapssöm, forskar lite om den, skissar en bild av originalvarianten och ur den skissen skapar du sedan din alldeles egna modell av din valda landskapssöm. Ditt broderi, som också ska innehålla ett citat eller ordspråk som du kan relatera till, ska sedan monteras till ett kuddfodral på 40x40cm, med knapp och knapphål på baksidan.

Innehåll

Undervisningens innehåll

*Fritt broderi; tekniker och redskap

*Lin; materiallära

*Ett undersökande och utvecklande arbetssätt där vi börjar med att studera landskapssömmarna i original, och sedan utvecklar och/eller stiliserar sömmen till ett eget motiv, som också innefattar ett ordspråk eller citat eleven kan stå för.

*Ord och begrepp som är viktiga att känna till för att kunna skapa och utföra ett eget fritt broderi

*Estetiska och kulturella uttryck hos slöjdföremål

*Kunskap om vad en landskapssöm är

*Broderihistoria

 

Undervisningens upplägg

Vi kommer att ha gemensamma, lärarledda genomgångar som förklarar och visar olika fria broderistygn. Det kommer också att finnas broderiböcker att titta i, samt möjlighet att söka på Google och Youtube om just de stygn du har valt.. Du kommer att brodera en provlapp för att lära dig teknikerna och få känna på materialet. Provlappen ska innehålla minst 4 fria broderistygn, gärna fler samt fyllas på med prover av de stygn du har valt till ditt broderi.

 

Viktiga begrepp

Mönsterpapper, markeringspapper

Broderinål med spets, fästa tråden

Pärlgarn, moulinégarn, lingarn

Linnetyg

Broderibåge

Kunna namnet på minst 4 olika sömmar. Vi tar upp förstygn, även med variation, efterstygn, stjälkstygn, langetter, plattsöm (dubbel och ensidig), kedjestygn

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att 

*formge och framställa föremål

*välja och motivera tillvägagångssätt

*analysera och värdera din arbetsprocess

*tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

samt

*förståelsen för, och användningen av, centrala begrepp

*förståelsen för hantverkets historia och det estetiska uttrycket

 

Du kan visa dina förmågor genom att:

*Visa och spara din provlapp (stygnövningen)

*Göra en tydlig planering utifrån färg, form och material

*Visa ditt färdiga broderi

*Göra en utvärdering där du reflekterar över din process och dess resultat

*Delta i undervisningen och efter bästa förmåga driva din process framåt

 

Uppgifter

 • Utvärdering Fritt broderi - landskapssömmar

 • Utvärdering Fritt broderi - landskapssömmar

 • Utvärdering Fritt broderi - landskapssömmar

 • Berätta om din landskapssöm

 • Berätta om din landskapssöm

 • Berätta om din landskapssöm

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: