Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-09-08 09:34 i Nymåla förskola Söderhamn
Förskola
Vi tänker starta arbetet med temat "Hav och Vatten".

Innehåll

Nuläge

Det är en helt ny grupp, som behöver börja med att lära känna varandra. För att göra detta kommer vi börja introducera Väpplarna och jobba med namn genom sånger och ramsor samt samarbetslekar. 

 

Mål

Vi vill starta med att få gruppen trygg med varandra, skapa en samhörighet där alla får komma till tals och bli sedda samt lyssnade på, stärka självkänslan hos barnen och skapa nyfikna och vetgiriga barn. 

Vi vill följa barnens intressen i projektet, med en utgångspunkt i "Hav och vatten". 

Vi siktar på att genomföra 

  •  jämföra skillnader mellan djur och växtliv i hav och sjö
  •  experiment både ute och inne
  •  vattnets kretslopp, is, rinnande 
    med mera utifrån barnens intressen.

Vi vill att barnen ska lära sig grunderna i naturens kretslopp, hur varje individ kan påverka miljön omkring sig, samt lära sig att vara rädd om naturen och miljön. Vi vill att de ska utveckla sin självkänsla och grupptillhörighet, samt att de skapar en förståelse för hur allt i naturen hänger ihop, att allt påverkar på olika sätt. 

 

Vart ska vi?

Formulera tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera.

Vad vill vi att barnen skall lära sig?

Vilka förmågor vill vi att de ska utveckla?

Syfte

Vi vill skapa en trygg grund hos barnen inför övergången till förskoleklassen, där de är trygga att prata i gruppen, trygga med varandra, har en stark självkänsla och känner en samhörighet. 

 

Varför vill vi att barnen lära sig och/eller utveckla detta?

Varför ska just dessa barn vara med om detta?

Genomförande

Vi följer barnen dit deras intressen tar oss. Vi startar upp projektet kring vatten, men sedan vet vi inte mycket mer, eftersom vi vill låta barnen styra. Detta genom att ställa öppna frågor, vara nyfikna och närvarande pedagoger.

Alla barn i gruppen deltar utifrån sina egna förmågor och förutsättningar. 

Projektet kommer fortgå under hela läsåret 2020/2021.

 

Hur gör vi?

Bestäm vilka aktiviteter, förändringar eller åtgärder som ska till för att nå målet.

Vilka barn skall delta?

Tidsplan?

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar fortlöpande genom observationer, digitala verktyg och tillsammans med barnen. Vi dokumenterar på Unikum, med hjälp av projektorn, och på avdelningarna. 

Alla ansvariga pedagoger hjälps åt med dokumentationen. 

 

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera?

Ansvar

Allas gemensamma ansvar. 

 

Vem eller vilka tar ansvar för att det blir gjort/genomfört/förändrat?

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar i Unikum en gång per månad gemensamt de ansvariga pedagogerna. Utifrån detta letar vi spår vidare tillsammans med barnen. 

 

Hur följer vi upp och utvärderar?

När?

Hur går vi vidare?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: