Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läspaket Karlstadmodellen

Skapad 2020-09-08 09:23 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation
Under läsåret 2020-2021 ska vi arbeta med lyckad läsning enligt Karlstadmodellen. Det ger eleven förutsättningar till delaktighet i en läsupplevelse. En strukturerad form av språkinlärning i en ökad progression genom systematik och tydliggörande pedagogik.

Innehåll

Mål:

Att eleven sak få en ökad tilltro till sin egen förmåga och bli delaktig i en läsupplevelse.

Genomförande

Vi arbetar systematiskt igenom en bok enligt Karstadsmodellen

Bok: Hugo i lekparken.

Grupp: Vi visar och läser boken på activboard samt diskuterar handlingen. Alla ord tecknas.

Lottospel med ordbilderna.

Enskilt arbete: En sida i taget arbetas igenom enligt samma rutin varje dag.  

 • Vi pratar om bilden på sidan.
 • Vi läser igenom texten och tecknar orden.
 • Vi tränar ordbilderna och lägger meningen med hjälp av satspusselbitarna.
 • Vi ljudar ihop ett ord per dag med hjälp av läsramarna.
 • Vi skickar med en ordbild hem varje dag för extraträning om man så vill.
 • Vi ger möjlighet till att skriva av texten i en egen bok samt klistra in bilder.

När hela boken är genomarbetad får eleverna läsa för varandra. Vi filmar och dokumenterar.  

Vi fortsätter enligt samma struktur med en ny bok.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  1-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: