Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Entreprenörskap och företagande Ek18a

Skapad 2020-09-08 10:09 i Hagagymnasiet Borlänge
Entreprenörskap och företagande.
Gymnasieskola Företagsekonomi
I denna kurs kommer du genom Ung företagsamhet att förbereda inför, starta, driva och sedan avveckla och utvärdera ett företag. Genom dessa processer kommer du att få utveckla dina kunskaper och förmågor om företagande.

Innehåll

- I denna kurs behandlas några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. Ett exempel på det är hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
- Genom Ung företagsamhet får du följa vägen från idé till att starta företag. Du kommer att få kunskap om olika former av nätverk och deras betydelse för processer som att ta fram en idé, utveckla den och samverka.
- Från din affärsidé kommer du att få skapa en affärsplan. I denna ingår användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Du kommer också att behöva ta ställning till finansieringsfrågor och behärska affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation.
- Du kommer att behöva träna på försäljningsteknik och argumentation.
- Du kommer också att tillämpa kunskaper från företagsekonomi 1 och 2 inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning.
- Du behöver tillägna dig mötesteknik i olika sammanhang och med olika syften samt dokumentation. I samband med det behandlas olika metoder för att lösa problem och fatta beslut.
- Du kommer att få ta del av olika sätt att hantera konflikter och olika typer av ledarskap.
- I slutet av kursen ska du utvärdera det fiktiva företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt resultat. I samband med det utvärderar du gruppens eller den egna arbetsprocessen.

 

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

 

I yrkesrollen ingår att ta ett eget ansvar och handla med omdöme. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att handla på ett etiskt sätt i sin kommande yrkesroll. Eleverna ska vidare utveckla förmågan att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och metoder och därigenom förbereda sig för fortsatt lärande i yrkeslivet och få en förståelse av verksamheten och yrkesrollen. Inom yrkesområdet ska eleverna även kunna diskutera och reflektera kring miljöaspekter och företagets roll i samhället. Genom att arbeta projektinriktat ska elevernas handlingsförmåga och företagsamhet utvecklas. ( Gy2011).

 

Vecka 36 - 39

Affärsidé, registrering, logotyp, resursinventering, rådgivare, samarbetsavtal, bolagsordning, konstituerande styrelseprotokoll (använd boken samt dokumentarkivet på UF:s sida), hur sälja?

Vecka 40 - 47

Affärsplan (läs i boken samt titta i dokumentarkivet) SMART 1, prissättning, budget, marknadsundersökning

V 42 - 43 Någon gång under dessa veckor kommer det att bli UF-dag/Draknäste
                Det gäller att ni är beredda att pitcha er affärsidé inför jury (ca 3 minuter)

V 43 onsdag 21/10 Sista inlämningsdag för bidrag i tävlingen Årets logotyp (obligatoriskt)

V 47 onsdag 18/11 Sista inlämningsdag för bidrag i tävlingen Årets affärsplan (obligatoriskt)

Vecka 48 - 51

Synlighet, affärsmässighet, presentationsteknik, hållbart företagande

Vecka 2 - 3

Delårsrapport

Vecka 4 - 5

Muntliga presentationer

Vecka 6 - 8

Lagar

 

Uppgifter

 • Affärsplan

 • Draknästet utvärdering

 • Affärsidé - komma på och formulera

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
  För  -
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
  För  -
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
  För  -
 • Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor.
  För  -
 • Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation.
  För  -
 • Försäljningsteknik och argumentation.
  För  -
 • Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning.
  För  -
 • Mötesteknik i olika sammanhang och med olika syften samt dokumentation. I samband med det behandlas olika metoder för att lösa problem och fatta beslut.
  För  -
 • Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering.
  För  -
 • Utvärdering av det fiktiva företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt resultat. I samband med det utvärdering av gruppens eller den egna arbetsprocessen.
  För  -

Matriser

För
Entreprenörskap och företagande

Sammanfattning

Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning. Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll. Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor. Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation. Försäljningsteknik och argumentation. Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning. Mötesteknik i olika sammanhang och med olika syften samt dokumentation. I samband med det behandlas olika metoder för att lösa problem och fatta beslut. Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering. Utvärdering av det fiktiva företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt resultat. I samband med det utvärdering av gruppens eller den egna arbetsprocessen.
Betyg E
D
Betyg C
B
Betyg A
Lagar, avtal & bestämmelser
Eleven redogör översiktligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt översiktligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning. Dessutom redogör eleven översiktligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
Eleven redogör utförligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt utförligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning. Dessutom redogör eleven utförligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
Eleven redogör utförligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt utförligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
Upprättar affärsplan
Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel affärsplan. Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation.
Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel affärsplan. Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation. Eleven använder även med viss säkerhet försäljningsteknik och argumentation som är anpassad till produkten, mottagare och situation.
Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad affärsplan samt reviderar vid behov planen under arbetets gång. Dessutom presenterar eleven med säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation. Eleven använder även med säkerhet försäljningsteknik och argumentation som är anpassad till produkten, mottagare och situation.
Genomför affärsplan
Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare arbetet på ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår. Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Vidare redogör eleven översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare arbetet på ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår. Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Vidare identifierar eleven nätverk för företaget samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare arbetet på ett gott sätt enligt affärsplanen. I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Vidare identifierar eleven nätverk för företaget, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
Utvärdering & Uppföljning
Eleven utvärderar med enkla omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet, ger förslag på hur verksamheten kan förbättras samt gör en ekonomisk uppföljning. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.
Relevanta begrepp och metoder
Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
Eleven använder med säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
Bedöma egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: