Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omsorg, utveckling och lärande NYCKELPIGAN HT2020-VT2021

Skapad 2020-09-08 10:16 i Källbyängars förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Läroplanen för förskolan (lpfö18) skriver att förskolan ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. På Nyckelpigan arbetar vi utifrån barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Vi tar tillvara på barnens tankar och idéer för att skapa en mångfald i lärandet inne på Nyckelpigan.

Innehåll

Språkutveckling med fokus på lek, sagor och berättelser.

 

1. Valda läroplansmål:

- Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

- Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

-Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

- Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

   2. Planerade insatser   
Lekar, språk, drama, böcker, digital teknik, musik, bildspråk, skapande, demokratiövningar, Vännerna i Kungaskogen materialet och empatimaterial.

 

 

   3. Förväntade effekter
- Barnen hjälper varandra, tex med av och påklädning. Samt ansvarar för sina egna kläder.
- Vänta på sin tur, lyssna på varandra,
- När man ser att barnen har blivit trygga, mer självständiga samt att samarbetet mellan varandra ökar. Detta ser vi till exempel genom att barnen vågar ta plats och synas mer samt att de kan ställa en fråga så som “vill du leka med mig?”
- Att barnen respekterar varandra, till exempel säger någon nej så betyder det att de inte vill.

    4. Metodval

- Tvillingböcker

 - Arbeta enligt Bornholmsmodellen med sagor, rim och ramsor samt sånger.

- Fortsätta med barnens egna dockor som föreställer dem själva, ifall de är här på förskolan eller hemma.

- Vi ska skapa i olika sorters material såsom papper, färg, lera m.m. samt väcka intresset för teknik genom lärplattor och Bee-bot.

- Vännerna i Kungaskogen materialet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: