Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Level 1: Monroe's Motivated Sequence

Skapad 2020-09-08 10:29 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Engelska
Level 1 will teach you about the motivational speaking theory Monroes motivated sequence and speech techniques. To show what you have learned you will write a speech script and perform a ~5 -10 minute speech using Monroe's Motivated Sequene.

Innehåll

Level 1 will teach you about the motivational speaking theory Monroes motivated sequence and speech techniques. You will read the text called The Canons of Rhetoric and learn to process, structure and adapt your spoken English with the purpose to motivate your listeners. 

You will improve your speaking skills by studying other public speakers and become more formal by using inversions grammar. You will practice using cue cards to improve your presentation skills.

As a group, you will create short speech where you practice using MMS and cue cards. Your group knowledge artefact topic is a person who has inspired you.

To show what you have learned individually, you will write a speech script using a template and perform a ~5 -10 minute speech using Monroe's motivated sequene as an individual knowledge artefact. 

 

Successful students will be able to:

 • Identify and structure your own and classmates' speech by using Monroe's Motivated Sequence (MMS).
 • Use speech techniques and inversions grammar to improve fluency and formality.
 • Use cue cards as support to improve balance.
 • Design a motivating speech by yourself, and with others, using correct grammar, a precise, varied vocabulary and sentence structures.

 

See https://www.feke.online/english-7/level-1

Lecture 1-1: Monroe's motivated Sequence: https://www.feke.online/english-7/level-1/lesson-1-1

Lecture 1-2: Speech techniques and inversion grammar: https://www.feke.online/english-7/level-1/lesson-1-2

Uppgifter

 • Group artefact: group-speech using cue cards

 • Invidual artefact: Motivational speech

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker.
  Eng  -
 • Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, fördjupande reportage och föreläsningar.
  Eng  -
 • Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk.
  Eng  -
 • Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse.
  Eng  -
 • Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier, till exempel i arbetsprocesser och förhandlingssituationer med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -
 • Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.
  Eng  -
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer, samt även underförstådd betydelse, i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  A
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer, samt med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  C
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer, samt med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  E
 • Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information, strukturera den och värdera olika källors tillförlitlighet.
  Eng  A
 • Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information, strukturera den och värdera olika källors tillförlitlighet.
  Eng  C
 • Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information, strukturera den och värdera olika källors tillförlitlighet.
  Eng  E
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med god precision, varierat, nyanserat, tydligt och välstrukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och god anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  E
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, ledigt och med flyt samt med flexibel och effektiv anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  Eng  A
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Eng  C
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Eng  E

Matriser

Eng
Level 1: Monroe's Motivated Sequence

Nivå 1
Otillräckligt
Nivå 2
Godtagbart
Aspekt 1
Identify and structure your own and classmates' speech by using Monroe's Motivated Sequence (MMS).
 • Eng  E
I need help to identify and structure my own and a classmate’s speech using MMS. I am unable to structure the speech topic, the main content and details, even with help.
I use MMS in my own speech in a subtle way to have a clear structure. I have the MMS sequence in order. I can also give a classmate feedback on how to improve their MMS structure.
Ny aspekt
Use speech techniques and inversions grammar to improve fluency and formality
 • Eng  E
 • Eng  E
I cannot use speech techniques and/or inversions, or I use them incorrectly in my speech. My speech is informal because of inappropriate use of curses, contractions or slang.
I use a relaxed body language and improve my fluency by using one or two inversions at the beginning and/or at the end of my speech. I control my pitch and vary my tone to make my speech more flexible. I avoid informal slang or curses.
Ny aspekt
Use cue cards as support to improve balance.
 • Eng  E
 • Eng  E
I have either not prepared or do not use cue cards to improve the balance and structure of my speech. I read from a script which makes me stutter and lack smooth transitions. I lose eye contact.
I balance my speech and make it smooth by using the cue cards and key words as support. I have practiced my speech and I keep eye contact most of the time.
Ny aspekt
Design a motivating speech by yourself, and with others, using correct grammar, a precise, varied vocabulary and sentence structures.
 • Eng  E
My speech uses simple and occasionally incorrect grammar, has low variety and/or too advanced words that don’t fit properly. I use repetitive sentence structures.
I use correct and more complex grammar. My vocabulary fits the topic and has variation; I do not repeat the same words as this makes my English more nuanced. I also use precise words to avoid being too basic but also too unfamiliar to my audience. I also vary the way I make my sentences.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: