Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talk like a pro

Skapad 2020-09-08 10:16 i Hjulsta grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Engelska
Vi tränar vår muntliga förmåga med hjälp av UR-serien "Talk like a pro".

Innehåll

Det här ska du lära dig:

 Du ska få träna på din muntliga förmåga, t.ex. att kunna ha ett samtal med dina kompisar, där du:

- ställer frågor

- talar om dina åsikter

- lyssnar 

 

Det här kommer vi att göra:

Vi kommer att titta på UR-serien "Talk like a pro" med engelskt tal och text, Efter varje avsnitt tränar vi på att samtala på engelska med hjälp av frågor och olika övningar.

Vi kommer också träna på ord från avsnitten så att vi lär oss fler ord på engelska. 

Vi kommer att lära oss sammtalsstrategier och frågeorden: why, when, where, what, who, which, how.

Vi kommer att titta på och träna på den muntliga delen i gamla nationella prov och genomföra andra muntliga övningar.

Du kommer att få förbereda en presentation om ett eget ämne.

 

Det här ska vi bedöma:

Hur du deltar, lyssnar, pratar och ställer frågor i samtalen på lektionerna med dina kamrater.

Att du kan prata med ord och hela meningar på engelska så att andra förstår dig.

Hur du pratar om innehållet i avsnitten och visar att du har förstått genom att delta i diskussioner eller svara på frågor skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Talk like a pro

Ej godtagbara kunskaper (F)
Godtagbara kunskaper (E)
Mer än godtagbara kunskaper (C)
Mer än godtagbara kunskaper (A)
Samtala på engelska
Diskussioner om "Talk like a pro" Gamla Nationella prov Muntliga nationella provet HT20
 • En  E 6
Jag har ännu ej visat att: När jag samtalar på engelska kan jag uttrycka en åsikt med hela meningar. Jag kan ställa några frågor till den jag samtalar med. Jag lyssnar på den jag samtalar med. Om det är ett ord jag inte kan säga hittar jag ett sätt att få fram det jag vill säga ändå.
När jag samtalar på engelska kan jag uttrycka en åsikt med hela meningar. Jag kan ställa några frågor till den jag samtalar med. Jag lyssnar på den jag samtalar med. Om det är ett ord jag inte kan säga hittar jag ett sätt att få fram det jag vill säga ändå.
När jag samtalar på engelska kan jag uttrycka en åsikt med hela meningar och utvecklar det jag vill säga med beskrivningar och exempel. Jag kan ställa flera frågor till den jag samtalar med. Jag lyssnar på den jag samtalar med och ställer följdfrågor. Om det är ett ord jag inte kan säga har jag några sätt att lösa problemet för att få fram det jag vill säga ändå.
När jag samtalar på engelska kan jag uttrycka en åsikt med hela meningar och utvecklar det jag vill säga med beskrivningar och exempel. Jag har ett bra flyt i samtalet och använder sambandsord. Jag kan ställa flera frågor till den jag samtalar med. Jag lyssnar på den jag samtalar med och ställer flera följdfrågor. Om det är ett ord jag inte kan säga har jag flera sätt att lösa problemet för att få fram det jag vill säga ändå.
Lyssna och förstå
Arbetsblad Muntliga övningar
 • En  E 6
 • En  E 6
Jag tycker det är svårt att förstå innehållet och har svårt att förstå och svara på frågorna till avsnitten.
Jag förstår det viktigaste av innehållet och visar det genom att jag förstår och kan svara på några av frågorna till avsnitten. I mina svar skriver jag enkla meningar.
Jag förstår det mesta av innehållet och visar det genom att jag förstår och kan svara på flera av frågorna till avsnitten. I mina svar skriver jag enkla meningar och utvecklar några av dem genom att ge exempel och förklara med detaljer.
Jag förstår nästan allt av innehållet och visar det genom att jag förstår och kan svara på nästan alla frågor till avsnitten. I mina svar skriver jag enkla meningar och utvecklar dem genom att ge exempel och förklara med detaljer.

En
Presentations

Ej godtagbara kunskaper (F)
Godtagbara kunskaper (E)
Mer än godtagbara kunskaper (C)
Mer än godtagbara kunskaper (A)
Presentation about myself
Ljudinspelning på teams Muntliga presentationer på lektioner
 • En  E 6
Jag har ännu ej visat att: Jag kan prata med hela meningar när jag presenterar mig själv eller ett ämne som jag har valt.
I din presentation pratar du med hela enkla meningar.
I din presentation kan du prata med hela meningar. Vissa av dina meningar har svårare ord, Ibland använder du sambandsord och utvecklar innehållet genom att ge exempel.
I din presentation kan du prata med hela meningar. Många av dina meningar har svårare ord. Du använder ofta sambandsord och utvecklar innehållet genom att ge exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: