Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt_2020/2021_safiren

Skapad 2020-09-08 10:30 i 213291 Förskolan Skattkistan Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation Hur färdas vi och bor i framtiden? Projektet ska vara utforskande/ämnesöverskridande .Det innebär att olika ämnen såsom språk , matematik, teknik, ingenjörsvetenskap, estetiska uttrycksformer integreras, musik, rörelse övas i funktionella och begripliga sammanhang. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi/fakta och verklighet. Barn ska få möjlighet att pröva många olika uttrycksformer, artefakter och estetiska ”språk” och att göra översättningar mellan olika språk och uttrycksformer, mellan tänkande och görande, kropp och tänkande och mellan olika material. Syfte: Väcka barnens frågor, funderingar och fantasi för att sedan omsätta det i praktiken, antingen genom skisser eller konstruktion med återvunnet material.”

Innehåll

Projektbeskrivning: 
Arbeta med språk och kommunikation.
Hur och på vilka olika sätt barnen kommunicerar med oss, varandra och materialet. 
Vi vill uppmärksamma för skriftspråket och skapa ett intresse för det. 
 

Vårt syfte
- Vi vill få barnen att kommunicera med varandra
- Synliggöra barnen olika sätt att kommunicera
- Väcka barnens intresse för skriftspråk
- Öka barnens ordförråd
- Stimulera barnens språkutveckling

Vår metod:
- Synliggöra våra barns olika sätt att kommunicera och uppmärksamma barnens intressen och använda oss av det i det pedagogiska arbetet. 
- Skapa lärmiljöer som bjuder in till kommunikation och möjlighet att uttrycka sig på olika sätt. 
- Använda oss av Älvsjös språkplan och språkdomän.  Vi tar hjälp av vårdnadshavare för att  få fatt i de språk barnen möter utanför förskolan.
- Arbeta med de 100 språken, uppmärksamma mer sätt till kommunikation än just talet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tankekarta för att synliggöra barnens olika sätt att kommunicera. 

 

 

Vår frågeställning:

 

Diskussionsfrågor

      

V   Vilka begrepp är centrala? Vilka kognitivt starka målområden kan projektet ge upphov till?

       Med vilket eller vilka material? Vilket material föreslår barnen? Hur ska lärmiljön organiseras och förändras i takt med att projektet fortgår?

       Översättningar mellan olika språk och uttrycksformer.  Ämnesöverskridande. Hur och varför ?

       Hur ska vi organisera oss för att möjliggöra projektet?

       Hur ska vi dokumentera? Hur ska dokumentation organiseras? Hur ska barnen ta del av dokumentationen?

       Tänkarum? Metakognitiva frågor/scaffolding.

    Vilka böcker, filmer, digitala medier kan få igång och stimulera projektet?

       Fakta /fantasi/lek  

       Hur kan projektet bli interkulturellt ?

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: