Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och Kommunikation

Skapad 2020-09-08 10:20 i 213051 Förskolan Eken Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk, Bokstäver, Text och TAKK

Innehåll


Avd Björken

Vi kommer att jobba med språk och kommunikation på förskolan Eken. På avdelning Björken har vi valt att fokusera på bokstäver och text/symboler!

Genom att arbeta ämnesöverskridande med bokstäver/symboler kan vi uppnå Läroplanens mål på ett lekfullt sätt med de yngsta barnen. Vi kan exempelvis skapa/bygga bokstäver med olika material, använda QR-koder med bokstäver, och synliggöra bokstäver/symboler i vår miljö. 

Vårt syfte med projektet är att barnen ska lära sig att känna igen sin bokstav och sitt namn, samt att de ska få en inblick i att det finns olika språk/bokstäver och att vi kommunicerar mycket med symboler/text i vår moderna värld.

Vi använder TAKK, tecken som stöd, med i alla moment på avdelningen. Ett sätt att förenkla för de barn som inte har språket och för att känna att alla kan delta på olika sätt.

Vår frågeställning inför projektet är hur de yngsta barnen förhåller sig till bokstäver, symboler och tecken i sin omgivning?

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: