Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökning av ett ekosystem

Skapad 2020-09-08 10:33 i S:t Eriks gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Naturkunskap
I denna uppgift ska ni jobba i grupper om ca fyra personer och kartlägga ett ekosystem. Ta er till en park på Kungsholmen, t.ex. Kronobergsparken eller Grubbens park.

Innehåll

Börja med att välja ut ett område i parken som intresserar er, till exempel en damm, en stubbe eller ett träd med lite gräs runt. Ta inte ett för stort område. 

 

 1. Beskriv exakt hur området ser ut. Hur är miljön (abiotiska faktorer): vattentillgång, temperatur, ljusinsläpp med mera.
  • Hur är ljusförhållandena (t.ex. hel/halv/del skuggigt/ljust, del av/hel dag, vad som orsakar skuggan)?
  • Hur fuktigt är området (t.ex. öppet vatten, vattenpölar, torrt)? 
  • Hur är utsatthet för väder och vind (t.ex. vindskyddat/öppet) i området? 
 1. Försök att säga någonting om hur ”störd” miljön är, dvs. om marken nyligen lagts bar eller om det sker någon typ av regelbunden störning (som gräsklippning eller ogräsrensning). 
 2. Finns det mycket dött växt/djurmaterial (t.ex. löv på marken, inget alls etc.)? 
 3. Hur ser markmaterialets struktur/beståndsdelar (t.ex. sand, grus, jord, lera etc.) ut? 
 4. Vad lever i ert ekosystemVilka arter eller grupper av arter kan ni identifiera (biotiska faktorer)? Använd gärna “trädnyckeln” för att artbestämma eventuella träd och buskar. Om ni har valt en damm finns det håvar att låna på skolan. 
 5. Vilka näringskedjor kan ni ”hitta” i ert ekosystem? Går det att göra en näringsväv? 
 6. Vilka ekologiska nischer går att finna i ert ekosystem? 
 7. Hur påverkar miljön de organismer som lever där? Spelar miljön någon roll (fundera t.ex. på hur ett förändrat klimat skulle kunna påverka ert ekosystem)? Påverkar organismerna i sin tur de abiotiska (icke-levande) faktorerna?  

Svara inte på varje fråga enskilt utan se till att det blir en sammanhållen beskrivning av ert ekosystem 

 

Framförande 

 • Använd PowerPoint eller annat presentationsverktyg (t.ex. Prezi). Lägg gärna in bilder på det område ni har undersökt i presentationen. 
 • Presentationens längd ska vara max 10 minuter. Efter 10 minuter kommer ni att få en signal av mig och då måste ni avrunda.  
 • Ni ska prata fritt men får naturligtvis använda stödord. 
 • Använd relevanta ekologiska begrepp och definitioner som vi har gått igenom på lektionerna. Underbygg fakta med muntliga referenser till källorna. 
 • Tänk på att noggrant redogöra för hur ni gick tillväga, någon annan i klassen ska kunna upprepa er undersökning. T.ex. ska ni beskriva hur ni artbestämt organismerna i ert ekosystem. 
 • Sist i presentationen ska ni ha en sida med de källor som ni har använt (börja med att söka information i boken). 
 
 
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  Nak  -
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  Nak  -
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
  Nak  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
  Nak  A
 • Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
  Nak  C
 • Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
  Nak  E
 • Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Nak  A
 • Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Nak  C
 • Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Nak  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: