👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa för årskurs 1

Skapad 2020-09-08 10:38 i Fajansskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Genom att delta i olika fysiska aktiviteter utvecklar du din rörelseförmåga, en god kroppsuppfattning och tilltro till din egna fysiska förmåga. Detta bidrar till en hälsosam livsstil.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att lära dig

-olika lekar

- bollspel

- redskapsövningar

-begrepp som beskriver fysiska aktiviteter

-utveckla din förmåga att samarbeta och lära dig tillsammans med andra.

 

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker genom observation under lektion och samtal med klassen i början och på slutet av lektionen. Detta för att du ska kunna reflektera över sitt lärande och vara delaktig i planeringen av lektionerna.

Jag kommer att göra bedömning på:

-din rörelseförmåga att delta i olika lekar,bollspel och att använda olika idrottsredskap.

-din förmågan att ta till dig nya regler i idrott och spel och din förståelse varför det finns regler i lekar och spel.

-din förmågan att använda olika begrepp och delta i gemensamma samtal.

-samarbeta med andra.

 

 Undervisning och arbetsformer

 

Under höstterminen kommer du att lära dig olika lekar där vi tränar på kondition och samarbete.Vi ska använda olika slags idrottsredskap, som till exempel hinderbana för att träna på att balansera hoppa, klättra, krypa,osv.Vi ska träna på olika slags bollekar för att träna på att kasta, fånga bollen.Detta gör vi enskild, och i grupper genom att samarbeta med varandra.

I början och slutet av varje lektion kommer vi att prata om lektionens innehåll och om din upplevelse av lektionens aktiviteter.Då kommer vi att prata om vad du behöver träna mer för att ta nästa steg i din lärande.Genom gemensamma samtal får du möjlighet att påverka lektionens innehåll.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3