Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen år 5

Skapad 2020-09-08 10:42 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Kroppen, kosten och våra sinnen åk 5.
Grundskola 5 Biologi Kemi
I det här arbetsområdet ska du få fördjupa dina kunskaper om din fantastiska kropp. Du får lära dig om hur du ska leva för att kroppen och knoppen ska må riktigt bra.

Innehåll

Vi kommer under några veckor att arbeta med Kroppen (kapitel 2 i boken "Koll på NO"). Det är ett spännande arbetsområde där vi kommer att få lära oss en mängd fakta om kroppen och vad vi kan göra för att leva mer hälsosamt. Tänk på att vara aktiv under lektionerna, ställ de frågor som du har så försöker vi ta reda på så mycket som möjligt!

 

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att hämta information från vår NO bok "Koll på NO". Vi kommer även att tittar på filmer. Om du se eller läser något hemma, ta gärna med artikeln eller dina tankar om innehållet till skolan. Vi diskuterar informationen som vi får och gör olika övningar t.ex. skriva en sammanfattning i ditt NO-häfte.

Veckoplanering

V 37 Matspljälkning och varför vi behöver äta och dricka

V 38 Andning och Blod och hjärta

V 39 Kroppens reningsverk och muskler

V 40 skelettet och livets början och slut. 

V 41 Repetition och Prov

 

Målen för arbetsområdet är att du ska kunna: 

- förklara och ge exempel på vad som är gynnsamt för en god hälsa

- berätta om matens väg genom kroppen (samt namnge organ och dess funktion)

- veta varför och hur vi andas

- ge exempel på uppgifter som blodet har

- förklara hur muskler och skelett fungerar

- veta något om energi och hur vi använder den i kroppen

- ge exempel på något som händer med kroppen när man är gammal

 

Läraren kommer att bedöma: 

- ditt deltagande i diskussioner

- dina arbetsuppgifter under lektionerna (texter, sammanfattningar, begreppsförklaringar)

- ditt resultat på provet "Kroppen" Provet kommer att vara vecka 41.

 

 

Uppgifter

 • Frågor på kroppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Kroppen, kosten och våra sinnen

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Hälsa
 • Bi
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
 • Ke  4-6
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa på ett sätt som till viss del för samtalen framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa på ett sätt som för samtalen framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa på ett sätt som för samtalen framåt samt fördjupar och breddar samtalen.
Ny aspekt
Organ
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
Du kan till viss del beskriva olika organ och deras funktioner.
Du kan relativt väl beskriva olika organ och deras funktioner.
Du kan beskriva olika organ och deras funktioner på ett välutvecklat sätt.
Ny aspekt
Kost
 • Bi
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
 • Ke
 • Ke  4-6
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat.
Ny aspekt
Ljus och ljud
 • Fy
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Ny aspekt
Dokumentation, undersökningar, granskning av info
 • Bi  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Huvudsak fungerande
Relativt väl
Väl
Ny aspekt
Vetenskapliga upptäckter
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Du kan berätta om några naturveten-skapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturveten-skapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturveten-skapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: