Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rubinen Projekt 2020/2021

Skapad 2020-09-08 11:04 i 213291 Förskolan Skattkistan Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation Hur färdas vi och bor i framtiden? Projektet ska vara utforskande/ämnesöverskridande .Det innebär att olika ämnen såsom språk , matematik, teknik, ingenjörsvetenskap, estetiska uttrycksformer integreras, musik, rörelse övas i funktionella och begripliga sammanhang. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi/fakta och verklighet. Barn ska få möjlighet att pröva många olika uttrycksformer, artefakter och estetiska ”språk” och att göra översättningar mellan olika språk och uttrycksformer, mellan tänkande och görande, kropp och tänkande och mellan olika material. Syfte: Väcka barnens frågor, funderingar och fantasi för att sedan omsätta det i praktiken, antingen genom skisser eller konstruktion med återvunnet material.”

Innehåll

Projektbeskrivning:

Bockarna Bruse.

Vi tänker att sagan är enkelt uppbyggd med många händelser/problem (de kan inte gå över bron) och tillslut en lösning/slut (trollet försvinner). Även begrepp som liten, mellan, stor. På/över/under. Vi ser vart projektet leder, vad barnen visar intresse.

Vårt syfte:

Vi vill att barnen ska få tillgång till högläsning, skapande, lära sig det svenska språket, lyssna på varandra, utöka ordförrådet, kommunicera med varandra, förstå begrepp som stor, mellan, liten. Väcka intresset för skriftspråk samt förmågan att leka med ord. Meningsuppbyggnad. Synliggöra den enskilda individen samt dess tanka och språk.

Vår metod:

Delar in oss i mindre grupper där vi utgår efter barns mognad och intressen. Skapar utrymme för högläsning både i storgrupp samt i mindre grupper. Boksamtal med barnen, reflektion tillsammans med barnen. Green screen, barnen ska få göra sagan genom green screen samt vara aktörer. Vi kommer att ha projektdagar inplanerade, där vi går vidare kontinuerligt med projektet samt där vi gör spontana samt inplanerade aktiviteter samt undervisningstillfällen. Vi dokumenterar genom att fota, filma, ljudupptagning samt reflektera med barnen kring frågor kopplat till projektet. Vi reflekterar även på vårt egna reflektionstillfälle. Det är alla i arbetslaget som är ansvariga för att dokumentationen fortlöper. Vi kommer att ha en dokumentationsvägg där vi fortlöpande kommer sätta upp dokumentation kopplat till projekt. Vår vision är att vi berättar sagan genom olika uttryckssätt som bok, ljudbok, drama osv. Vi tänker även att vi kommer berätta sagan på de olika representerade språken som finns på avdelningen. Vi vill att projektet är en naturlig del utav vår verksamhet, därför har vi ändrat om i miljön och byggt en station för bockarna bruse som barnen alltid har tillgång till. Vi vill även att barnen ska ha med sig sagan när vi är ute och dramatisera den självmant eller tillsammans i grupp.

Vår frågeställning:

Hur kan bockarna bruse berättas i en uppdaterad version?

 

   

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: