Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och huvudräkning - årskurs 4

Skapad 2020-09-08 11:08 i Lingenässkolan Kristianstad
Under de närmaste veckorna kommer vi att lära oss om siffror och tal, platsvärde, tallinjen, jämna och udda tal och hur vi räknar de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under de närmaste veckorna kommer vi att lära oss om siffror och tal, platsvärde, tallinjen, jämna och udda tal och hur vi räknar de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division.

Innehåll

Mål:

 • Veta att siffror i ett tal har ett platsvärde.
 • Sätta ut tal på en tallinje.
 • Veta skillnaden mellan udda och jämna tal.
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera med hjälp av olika strategier.
 • Förstå hur addition och subtraktion samt multiplikation och division hör ihop.
 • Lösa textuppgifter.
 • Visa hur du har löst dina uppgifter.

 

Begrepp som vi kommer lära oss:

 • Siffra
 • Tal
 • Platsvärde
 • Tallinje
 • Jämna tal
 • Udda tal
 • Addition
 • Subtraktion
 • Term
 • Summa
 • Differens
 • Multiplikation
 • Faktor
 • Produkt
 • Division
 • Täljare
 • Nämnare
 • Kvot

 

Jag bedömer fortlöpande under dessa veckor och elevernas resultat kommer synas på Unikum. Eleverna får även återkoppling muntligt.

 

Underlag för bedömning:

 • Elevernas reflektioner och analyser i grupp och egna prestationer i helklass.
 • Elevernas läxor, läxförhör och enskilda uppgifter som görs under lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Taluppfattning och huvudräkning - årskurs 4

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
siffra, tal, platsvärde, tallinje, jämna tal, udda tal, addition, subtraktion, term, summa, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, kvot.
 • Ma
 • Ma  E 6
Jag förklarar minst 9 av begreppen.
Jag förklarar minst 12 av begreppen.
Jag förklarar alla begreppen.
Taluppfattning
Jag sätter ut tal på tallinjen där det står en siffra. Jag förklarar vad platsvärde är och ger minst 2 exempel.
Jag sätter ut tal på tallinjen även där det inte står en siffra. Jag förklarar vad platsvärde är och ger minst 3 exempel.
Jag sätter ut tal på tallinjen även där det inte står en siffra. Jag förklarar vad platsvärde är och ger exempel på alla.
Huvudräkning
Addition, subtraktion, multiplikation, division
 • Ma  4-6
Jag räknar addition i 1 steg. Jag räknar subtraktion i 1 steg. Jag räknar multiplikation i 1 steg. Jag räknar kort division.
Jag räknar addition i 2 steg. Jag räknar subtraktion i 2 steg. Jag räknar tal i multiplikation i 2 steg. Jag räknar kort division med rest.
Jag räknar addition i 3 eller fler steg. Jag räknar subtraktion i 3 eller fler steg. Jag räknar tal i multiplikation i 3 eller fler steg. Jag räknar kort division med rest i minst 2 steg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: