Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 9 Tempus - Passé Composé och Imparfait v.34-42

Skapad 2020-09-08 11:32 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
La nuit était noire et la mer était calme. Michel attendait le bus. Soudain quelqu'un est tombé de l'arbre! C'était un zombie. Le zombie a commencé à pleurer: Aidez-moi! J'ai mal partout....

Innehåll

Arbetsområde

Vi kommer att arbeta mycket med tempus för dåtid i det här arbetsområdet. Vi repeterar passé composé och sen får ni också lära er imparfait, den andra typen av dåtidstempus i franskan. Utöver dåtid repeterar vi genitiv och demonstrativa pronomen.

När det gäller ordfält har vi fokus på Kroppen, Personbeskrivningar, Sjukdomar

Vi tittar på filmen Avis de mistral och jobbar i samband med den med ord för egenskaper/personbeskrivning

Vi läser två texter:

- La malchance (papper)

- Germaine (papper)

 

Arbetssätt

Vi jobbar som vanligt med blandade arbetssätt: gemensamt, i par och enskilt arbete.

Bedömning

Jag bedömer:

- Lektionsaktivitet (flit, fokus, språklig ackuratess och att du ställer frågor eller ger kommentarer som visar att du reflekterar över och får insikter om det vi arbetar med)

- Muntlig aktivitet

- Resultat på skriftliga förhör (läxförhör och ett prov)

- Resultat på en uppsats och en text med en personbeskrivning

Uppgifter

  • Se uppgifter på Classroom fram t.o.m. fredagen den 16/10

Matriser

M2
Moderna språk FRANSKA, kunskapsmatris 7-9

Lyssna och förstå

F
Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
1
Uppfatta
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
2
Redogöra
Du visar att du förstår genom att på enkelt språk redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar att du förstår genom att på enkelt språk redogöra för och kommentera innehållet och några tydliga detaljer.
Du visar att du förstår genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och flera viktiga detaljer.
Du visar med godtagbart resultat att du förstår budskap och instruktioner.
Du visar med tillfredsställande resultat att du förstår budskap och instruktioner.
Du visar med gott resultat att du förstår budskap och instruktioner.
3
Strategier för hörförståelse
Du använder dig av någon strategi för att bättre förstå när du lyssnar.
Du använder olika strategier för att bättre förstå när du lyssnar.
Du använder olika strategier för att bättre förstå när du lyssnar.

Läsa och förstå

F
Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
4
Uppfatta
Du förstår det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta texter.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta texter.
5
Redogöra
Du visar att du förstår genom att på enkelt språk redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar att du förstår genom att på enkelt språk redogöra för och kommentera innehållet och några tydliga detaljer.
Du visar att du förstår genom att mer utförligt redogöra för och kommentera innehållet och flera viktiga detaljer.
Du visar med godtagbart resultat att du förstår budskap och instruktioner.
Du visar med tillfredsställande resultat att du förstår budskap och instruktioner.
Du visar med gott resultat att du förstår budskap och instruktioner.
6
Strategier för läsförståelse
Du använder dig av någon strategi för att lättare förstå det du läser.
Du använder dig av olika strategier för att lättare förstå det du läser.
Du använder dig av olika strategier för att lättare förstå det du läser.
Du kan välja enkla texter från olika källor och till viss del använda dem i det du skriver.
Du kan välja enkla texter från olika källor och kan använda dem på ett bra sätt i det du skriver
Du kan välja enkla texter från olika källor och använda dem på ett mycket bra sätt i det du skriver.

Skriva

F
Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
7
Producera
När du skriver formulerar du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
När du skriver formulerar du dig enkelt, rätt tydligt och ganska sammanhängande.
När du skriver formulerar du dig enkelt, rätt tydligt och sammanhängande.
8
Interagera
När du skriver till exempel brev, mail eller chattar med någon uttrycker du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
När du skriver till exempel brev, mail och chattar med någon uttrycker du dig enkelt och ganska tydligt med fraser och meningar.
När du skriver till exempel brev, mail eller chattar med någon uttrycker du dig enkelt och tydligt med fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
9
Strategier i skriftlig interaktion
När du skriver till exempel brev, mail eller chattar med någon använder du dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
När du skriver till exempel brev, mail eller chattar någon använder du dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
När du skriver till exemple brev, mail eller chattar med någon använder du dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
10
Bearbeta
Du förtydligar och varierar det du säger och gör enstaka enkla förbättringar.
Du förtydligar och varierar det du säger och gör enkla förbättringar.
Du förtydligar och varierar det du säger och gör enstaka enkla förbättringar.

Tala

F
Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
11
Producera
När du talar formulerar du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
När du talar formulerar du dig enkelt, rätt tydligt och ganska sammanhängande.
När du talar formulerar du dig enkelt, rätt tydligt och sammanhängande.
12
Interagera
När du samtalar med någon uttrycker du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
När du samtalar med någon uttrycker du dig enkelt och ganska tydligt med fraser och meningar.
När du samtalar med någon uttrycker du dig enkelt och tydligt med fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
13
Strategier i samtal
När du samtalar med någon använder du dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar samtalet.
När du samtalar med någon använder du dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
När du samtalat med någon använder du dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
14
Bearbeta
Du förtydligar och varierar det du säger och gör enstaka enkla förbättringar.
Du förtydligar och varierar det du säger och gör enkla förbättringar
Du förtydligar och varierar det du säger och gör enkla förbättringar.

Kultur & samhälle

F
Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
16
Fakta och egna jämförelser
Du känner till och kommenterar på enkelt språk till exempel vardagsliv och levnadssätt i länder där man talar franska.
Du känner till och kommenterar på enkelt språk till exempel vardagsli och levnadssätt i länder där man talar franska.
Du känner till och kommenterar mer utförligt till exempel vardagsliv, levnadssätt i länder där man talar franska.
Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: