Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi Planering åk 9 Periodiska systemet, grundämnen och kemiskbindning

Skapad 2020-09-08 11:43 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 9 Kemi
Under detta arbetsområde kommer vi titta närmare på periodiska systemet, hur ämnen grupperas, deras egenskaper och hur dessa styr hur de binds till varandra/vilka föreningar som bildas.

Innehåll

 

Kemi: Periodiska systemet uppbyggnad, kemiska reaktioner och kemisk bindning

Tidsperiod: v. 34-40

Bedömning: Genomförande och utvärdering av laborationer, laborationsrapport, diskussioner, skriftligt prov vecka 40 samt löpande i lektionsarbetet.Tänk på att vara aktiv och utnyttja lektionstiden väl.

 

Preliminär planering:

Preliminär veckoplanering 

 

Vecka

Helklass

Helklass

Halvklass

Boken

34

 

 

Uppstart

 

Kemiska föreningar

molekyler repetition

 

35

 I atomens inre

 

Atomnummer

Masstal

Isotop

Elektronskal

Valenselektron

 

 

Kemiska reaktioner och fysikaliska förändringar.

 

Reaktionsformel

Start periodiska systemet

 

Uppbyggnad

Perioder

Grupper

 

Historik

 

Sid. 148–151

       10–13

 

36

Fort. Periodiska systemets grupp 1,2, 17 och 18

 

Ädelgasstruktur

 

Kemiska reaktioner

 

Reaktionsformel

 

Lab 1: När smälter isen?

Sid. 152–155

       28–29

 

37

Joner

Jonbindning

Neutralisation

Salt

Joner

Jonbindning

Neutralisation

Salt

Lab 2: Kemiska reaktioner

Sid.162–165

 

38

Kovalent bindning

Metallbindning

Metaller

Metallbindning

Korrosion

Lab 3: Vilka lösningar leder ström?

Sid. 162–165   

   169–174

   178–179

 

39

Skriva rapport

 

Skriva rapport

 

Forts. Metaller

Metallbindning

Korrosion

 

40

Repetition inför prov

 

Repetition inför prov

 

Kemiprov: Kemiska reaktioner

 

41

Ny planering      


Bra begrepp:
Atom, grundämne, kemisk förening, elektroner, protoner, neutroner, masstal, isotop, metall, halv-metall, icke-metall, kärna, valenselektron, energinivå, ädelgasstruktur, jon, molekyl, kemiskt tecken, fysikalisk förändring, kemisk förändring, kemisk reaktion, korrosion, elektronparbindning, jonbindning, metallbindning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: