Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Skånhälla årskurs 1

Skapad 2020-09-08 11:59 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 1 – 6 SO (år 1-3)
När vi arbetar med SO kommer du bland annat att få lära dig mer om kamratskap, gott och ont, rätt och orätt, likheter och skillnader mellan människors levnadsvillkor, livet förr samt hur du beter dig säkert trafiken.

Innehåll

Syfte

Vi ska träna på detta för att du ska utveckla din förmåga att:

 • resonera om hur människor och samhällen formas och förändras, från förr till nu. 
 • samtala om mänskliga rättigheter och demokratiska värden. 
 • samtala om livsfrågor och din egen och andras identitet.
 • analysera kristendomen samt seder och högtider som grundar sig i denna.
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar.

 

 

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande:

 

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

 

Normer och regler i elevens livsmiljö.

 

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

 

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

 

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

 

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

 

Skildringar av livet förr samt hemortens historia.

 

 

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi diskuterar utifrån läroböcker, filmer mm. Ni kommer att arbeta enskilt ibland, par ibland men också i grupp.

Bedömning (Kunskapskrav)

Du kommer att få visa dina kunskaper genom tal och skrift både i grupp och enskilt.

Du är aktiv på lektionerna och är delaktig i gemensamma diskussioner.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: