Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1

Skapad 2020-09-08 12:06 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola F – 1
Att kunna läsa och skriva är viktigt, både i och utanför skolan. Vi ska tillsammans genom olika arbetssätt träna på att läsa, att förstå det vi läser, att skriva, att berätta och att lyssna.

Innehåll

Läsa och skriva

 

Syfte

 

Eleverna ska genom undervisningen i ämnet ges förutsättningar att utveckla sin förmåga i sitt tal- och skriftspråk, så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

Undervisning

 

·        Vi kommer att arbeta med bokstävernas namn och sambandet mellan ljud och bokstav genom språklekar, skapande, bokstavsskrivande och digitala verktyg.

·        Vi kommer att läsa och skriva enklare texter både enskilt och gemensamt.

·        Vi kommer att arbeta med sagor, ramsor, dikter och sånger m.m.

·        Vi kommer att träna på att samtala i grupp, att framföra sina åsikter och att lyssna på varandra.

 

Bedömning (Kunskapskrav) 

 

·        Eleven kan läsa meningar i enkla elevnära och bekanta texter genom att använda ljudningsstrategi och helords läsning på ett delvis fungerande sätt.

·        Eleven kan kommentera och återge någon för eleven viktig del av ett innehåll som visar att eleven har en begynnande läsförståelse.

·        Eleven kan med stöd av bilder och frågor uppmärksamma när sammanhanget (bild och text) inte stämmer överens och prövar då att korrigera sig själv.

·        Eleven kan föra enkla resonemang utifrån samtal och texter som eleven lyssnat till och jämföra detta med egna erfarenheter.

Bedömningen kommer att ske genom såväl muntliga som skriftliga uppgifter.

 

 

Centralt innehåll

 

·        Alfabetet och alfabetisk ordning.

·        Sambandet mellan ljud och bokstav.

·        Skapande av texter där ord och bild samspelar.

·        Språkets struktur med versal och gemen bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för högfrekventa ord i elevnära texter.

·        Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

·        Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare.

·        Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter.

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: