Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden. Myran mål 1.

Skapad 2020-09-08 12:08 i Källbyängars förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Att vara en bra kompis och hjälpa varandra

Innehåll

LÄROPLANSMÅL - LPFÖ18

 

Mål 1  Normer och värden

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 

PLANERADE INSATSER

 

Mål 1 normer och värden

 

 • Medvetandegöra barnen om hur man kan vara en bra kompis och hur man kan hjälpa varandra.

 

 

 

FÖRVÄNTADE EFFEKTER

 

Mål 1  normer och värden

 

 • vi vill se barn som hjälper varandra självmant
 • barn som förstår att man kan ta hjälp av sina kompisar
 • att barnen inser att vi behöver varandra

 

METOD

 

 • namnklapp - stavelser
 • sånger
 • ramsor
 • flanosagor 
 • böcker
 • lekar som tex "Hundens ben"
 • veckodagar
 • dramatiseringar vuxna
 • dramatiseringar barn tex med handdockor
 • samlingsmästare - ett barn per vecka
 • samtal vid matstunden (lunchen)
 • observationer
 • samtal- reflektioner
 • foto
 • digital dokumentation

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: